U ging altijd met plezier naar uw werk, maar nu bent u door uw werkgever ontslagen. Na uw ontslag breekt een onzekere periode aan, waarin u een lager inkomen heeft en op zoek moet naar een nieuwe baan. Gelukkig heeft u bepaalde rechten in deze periode. Deze rechten helpen u om de onzekere periode beter door te komen. In dit artikel leest u meer over de rechten van een ontslagen docent.

Een ontslagvergoeding
Wordt u ontslagen buiten uw schuld? Dan heeft u mogelijk recht op een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding wordt ook wel een transitievergoeding genoemd. Dit is een soort schadevergoeding die u van uw werkgever krijgt omdat u buiten uw schuld uw baan verloren bent.

Uw werkgever kan u een vaststellingsovereenkomst sturen als hij u wilt ontslaan. In deze overeenkomst staat onder andere welke ontslagvergoeding uw werkgever u biedt. Veel ontslagen docenten maken de fout deze vaststellingsovereenkomst direct te tekenen. Zonde, want mogelijk kunt u een hogere ontslagvergoeding krijgen. Nieuwsgierig geworden? Bereken uw vergoeding en u komt er direct achter hoeveel geld uw werkgever u moet geven. Staat dit bedrag niet in de vaststellingsovereenkomst? Dan is het interessant om over een nieuwe overeenkomst te onderhandelen.

Een werkloosheidsuitkering
Als u ontslagen bent, heeft u mogelijk ook recht op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering wordt ook wel de WW genoemd. Wel moet u aan een aantal eisen voldoen om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Deze eisen vindt u op de website van de UWV. Bent u op staande voet ontslagen? Dan krijgt u geen werkloosheidsuitkering. Wel heeft u in dit geval mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

Let op: vecht u uw ontslag aan? Dan krijgt u mogelijk geen werkloosheidsuitkering. Als u uw ontslag aan wil vechten, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Het is namelijk zonde om een werkloosheidsuitkering mis te lopen om een juridisch conflict dat u bij voorbaat niet kunt winnen.

Toeslagen
Tot slot heeft u mogelijk recht op (hogere) toeslagen van de overheid als u ontslagen bent. Wij raden u aan om dit binnen zes weken na het verlies van uw baan te controleren. Let wel goed op, want uw recht op kinderopvangtoeslag vervalt als u geen baan meer heeft. Dit gebeurt na 6 maanden vanaf de eerste dag dat u niet meer werkt. U moet de kinderopvangtoeslag zelf stopzetten als u geen baan meer heeft. Doet u dit niet, dan moet u de kinderopvangtoeslag die u onrechtmatig heeft gekregen aan de Belastingdienst terugbetalen.