CDA-leider Sybrand Buma heeft niet geprobeerd een stokje te steken voor de verhoging van de rente op de studielening, ook al heeft zijn achterban hem dat opgedragen. Buma denkt dat het toch niet lukt om iets aan de omstreden maatregel uit het regeerakkoord te veranderen en vindt bovendien dat afspraak nu eenmaal afspraak is.

Op het jongste congres van het CDA gaven de leden, onder aanvoering van jongerenafdeling CDJA, de Kamerleden de opdracht om de renteverhoging van tafel te krijgen. De Kamerfractie verzette zich met hand en tand en waarschuwde dat het CDA daarvoor een hoge prijs zou moeten betalen, maar dat was tevergeefs.

Buma beloofde daarop dat hij met het CDJA om de tafel zou gaan om te bespreken hoe hij de wens van het congres kon vervullen. Het CDJA wilde dat de partijleider coalitiepartners VVD, D66 en ChristenUnie zou polsen of zij niet van de maatregel wilden afzien. Maar dat weigert Buma.

Gemiddeld 5000 euro extra schuld
De Tweede Kamer buigt zich woensdag over de renteverhoging. Het CDA, dat net als coalitiepartner ChristenUnie tegen het leenstelsel was en onvermoeibaar waarschuwde tegen torenhoge studieschulden en leenangst, kan zich opmaken voor moeilijke vragen.

Met dat strijdbare verleden in gedachten is studentenorganisatie ISO ,,verbaasd over de tweeslachtigheid van het CDA. Door studenten met gemiddeld 5000 euro extra schuld op te zadelen wordt het er alles behalve beter op.'' Volgens het ISO biedt de halvering van het collegegeld in het eerste jaar, die het CDA steevast aanvoert om de pil te vergulden, geen soelaas. Aan de renteverhoging zouden studenten veel meer geld kwijt zijn.