Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws algemeen

Staatssecretaris Dekker: 'Kleinescholentoeslag terug naar schoolbesturen'

Staatssecretaris Dekker: 'Kleinescholentoeslag terug naar schoolbesturen'

Schoolbesturen hoeven niet afwachtend te zijn bij het starten met regionale samenwerking om de gevolgen van leerlingendaling aan te pakken. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de kleinescholentoeslag in de regio blijft. De staatssecretaris constateert dat schoolbesturen nu soms een afwachtende houding aannemen als het gaat om samenwerking, omdat zij onzeker zijn over de toekomst van de kleinescholentoeslag. Hij schrijft: ’De kleinescholentoeslag wordt teruggeven aan de schoolbesturen. Bij de teruggave van de kleinescholentoeslag......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderhandelingen CAO verlopen constructief

Onderhandelingen CAO verlopen constructief

Op 11 november 2013 begonnen de PO-Raad en vakbonden aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao in 2014. De gesprekken verlopen constructief. De verwachting is dan ook nog steeds dat begin dit voorjaar een onderhandelaarsakkoord aan de leden kan worden voorgelegd. Omdat een cao de mogelijkheden en grenzen van personeelsbeleid bepaalt, en goed personeelbeleid van groot belang is voor goed onderwijs, vindt de PO-Raad het belangrijk dat de nieuwe cao door haar leden gedragen wordt. Om dit onderhandelaarsakkoord goed met onze leden te kunnen bespreken, heeft de PO-Raad alvast een paar bijeenkomsten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Kassa over commerciële trainingen eindtoets

Kassa over commerciële trainingen eindtoets

Het consumentenprogramma Kassa van de VARA heeft VOS/ABB uitgenodigd om aanstaande zaterdagavond in te gaan op de vercommercialisering van de centrale eindtoets in groep 8 van de basisschool. Namens VOS/ABB zal Martin van den Bogaerdt hierop live in de uitzending een reactie geven. De boodschap van VOS/ABB zal zijn dat ouders zich niet gek moeten laten maken door de centrale eindtoets in groep 8. Commerciële aanbieders van trainingsprogramma’s voor kinderen springen in een gat in de markt. Daar is op zich niets mis mee, maar VOS/ABB geeft het advies om altijd heel goed na te denken voordat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS | Kassa | CITO

Verwarring over nieuwe normering toetsen leerlingvolgsysteem Cito

Verwarring over nieuwe normering toetsen leerlingvolgsysteem Cito

In regio's waar de toetsen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) van Cito een rol spelen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, is soms verwarring ontstaan doordat de normering van enkele van deze toetsen is aangepast. De VO-raad en PO-Raad roepen de schoolbesturen in deze regio's op om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. De sectororganisaties benadruken dat het schooladvies de basis moet zijn voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Toetsresultaten zijn daarbij een hulpmiddel. De normen voor de vaardigheidsniveaus bij begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april

Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april

Leerlingen in het primair onderwijs maken de centrale eindtoets vanaf 2015 rond 20 april. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt in het ontwerp Toetsbesluit PO. Dekker komt daarmee tegemoet aan een motie van de VVD in de Eerste Kamer. Die wilde dat de toets zo vroeg mogelijk tussen 15 april en 15 mei zou worden afgenomen. Dit jaar maken de leerlingen de toets nog in februari. De toetsen worden vervolgens zo snel mogelijk door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nagekeken, schrijft Dekker verder in het ontwerpbesluit. De resultaten zullen dan rond 10 mei,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad