Onderwijsnieuws algemeen

Veel docenten onbekend met pestprotocol

Veel docenten onbekend met pestprotocol

Vier op de tien (41%) docenten kennen de inhoud van het pestprotocol niet. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 400 docenten op middelbare scholen. Middelbare scholen zijn verplicht een pestprotocol te hebben; toch zegt één op de vijf docenten dat er geen pestprotocol is op hun school of dat ze er niet van weten. 39 Procent van de docenten kent het pestprotocol. Volgens een derde van het onderwijzend personeel (31%) is er op dit moment nog te weinig aandacht vanuit de directie om pesten te verminderen; 59% stelt dat er wel voldoende aandacht voor is. Ruim een kwart (28%) van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Gratis Training Ouderraden primair- en voortgezet onderwijs

Gratis Training Ouderraden primair- en voortgezet onderwijs

De VOO biedt ouderraden in het primair- en het voortgezet onderwijs nieuwe trainingen aan. Deze trainingen zijn speciaal voor leden van de ouderraad die duidelijkheid willen over de rol van de ouderraad, de taken en de positie op school. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Dit wordt bekostigd met subsidie van de overheid. Tijdens de Training Ouderraden krijgt u antwoord op al uw actuele vragen, over de positie van de ouderraad op school, het beheer van de ouderbijdrage, juridische vormen van de ouderraad en aansprakelijkheid en verzekeringen. Daarnaast wordt aandacht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOO

Maak Duits verplicht op scholen

Maak Duits verplicht op scholen

Leden van de Tweede Kamer zijn vandaag in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld over meer en beter Duits op scholen, Bernard Wientjes ging hierbij in op het grote belang van Duitsland voor Nederland en onderstreepte de immense waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven van goede kennis van het Duits. Hij maakt zich zorgen over de positie van het vak Duits in het voortgezet onderwijs; wat hem betreft zou het vak Duits wel weer verplicht gesteld mogen worden op scholen. De Actiegroep organiseerde deze ontmoeting als aftrap van de Dag van de Duitse Taal op 18 april 2013.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | Duits

Selectie voor leraren moet

Selectie voor leraren moet

Zowel in het primair- als in het voortgezet onderwijs moet het opleidingsniveau van leraren worden verhoogd. Ingangsselectie bij de lerarenopleiding is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Dat zegt de Utrechtse hoogleraar Onderwijskunde Theo Wubbels. Onderwijsstelsels die het goed doen worden onder meer gekarakteriseerd door veel autonomie voor scholen en hun leraren. Vanuit dat oogpunt is het goed te begrijpen dat er in Nederland om meer autonomie voor leraren wordt gevraagd en minder regelzucht vanuit de onderwijsmanagers en Den Haag. Zet dus niet in op landelijke leerlingvolgsystemen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Ouders in actie tegen lotingssysteem scholen

Ouders in actie tegen lotingssysteem scholen

UTRECHT - Ouders van kinderen uit groep 8 in de stad Utrecht komen in actie tegen het jaarlijkse lotingssysteem voor de middelbare school. Ieder jaar worden kinderen teleurgesteld omdat ze niet naar de school van hun keuze mogen. Komend schooljaar zijn ruim 50 kinderen uitgeloot voor de Utrechtse gymnasia, zegt Mathilde Reintjes. Ook haar dochter kan volgend jaar niet op een Utrechts gymnasium terecht. Reintjes wil dat scholen en de gemeente beter samenwerken om loten te voorkomen. Het Anna van Rijn College in Nieuwegein wil extra gymnasiumgroepen starten, maar veel Utrechtse......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | Utrecht