Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

VO-raad waarschuwt voor krimpend leerlingental middelbare scholen

VO-raad waarschuwt voor krimpend leerlingental middelbare scholen

Een gemiddelde middelbare school in Nederland heeft over 20 jaar zo'n 7 procent minder leerlingen dan nu. Dat blijkt uit gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De VO-raad wil dat in het beleid meer rekening wordt gehouden met de toekomstige krimp. De leeglopende scholen liggen vooral in gebieden buiten de Randstad, met uitschieters tot meer dan 70 procent krimp op twee scholen op Vlieland en Schiermonnikoog. Scholen die het leerlingenaantal met 30 tot 40 procent zien teruglopen, zijn al helemaal geen uitzondering. Soortgelijke cijfers laten zich zien in het basisonderwijs;......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-raad

Vaker proces ouders tegen school

Vaker proces ouders tegen school

Ouders die een conflict hebben met de school van hun kind stappen steeds vaker naar de rechter. Dat meldt verzekeraar Achmea vanavond in het tv-programma Brandpunt. Volgens de grootste rechtsbijstandsverzekeraar is het aantal onderwijszaken van 2010 tot en met 2012 met ruim 40 procent gestegen. De conflicten die ouders met de schoolleiding hebben, gaan bijvoorbeeld over een schooladvies, een schorsing of over het gedrag van hun kind. Verharding Achmea vermoedt dat het aantal zaken dat bij de verzekeraar wordt ingediend slechts "het topje van de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: KRO | CNV

Werkloosheid in het onderwijs groeit hard

Werkloosheid in het onderwijs groeit hard

Uit cijfers van het CBS en UWV blijkt dat het aantal werklozen in het onderwijs afgelopen april met ruim 2.000 is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging doet zich vooral voor in het primair onderwijs, ziet het Participatiefonds, met wel 35 procent. De premiekosten voor scholen zullen daardoor naar schatting met wel 50 miljoen euro oplopen. “Ik kan op een briefje geven dat schoolbesturen dan verder gaan snijden in de formatie”, zegt AOb-bestuurder primair onderwijs Liesbeth Verheggen. Zij vreest daarom voor nog eens 700 tot 800 extra ontslagen. In totaal is het aantal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Docentenbaan | AOB

Strenge protocollen rond eindexamens

Strenge protocollen rond eindexamens

Om ervoor te zorgen dat eindexamens niet van tevoren uitlekken, zijn er strenge regels en protocollen. Het ministerie van Onderwijs, het College voor Examens en de Onderwijsinspectie zijn daarbij betrokken. De eindexamens worden strak in plastic geseald, met een voor- en achterblad zodat de opgaven niet te lezen zijn. De dozen met examens worden aangetekend bij de scholen afgeleverd. Speciaal daarvoor bevoegde medewerkers nemen de levering in ontvangst. Zij leggen de examens op een veilige plaats op school en halen ze er ook weer uit op de dag van het eindexamen. Het plastic......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Welke functie heeft het centraal eindexamen straks nog?

Welke functie heeft het centraal eindexamen straks nog?

Deze week zijn de uitslagen van het eindexamen in het voortgezet onderwijs bekend. Het centraal examen heeft een functie voor de leerlingen, het vervolgonderwijs, de school en ook de maatschappij. Allereerst biedt het behalen van het diploma de eindexamenleerlingen toegang tot vervolgonderwijs of werk. Daarnaast biedt het het vervolgonderwijs en de maatschappij een normering van het niveau van de leerling op één moment in hun ontwikkeling. Een afgeleide functie van het eindexamen is dat de examenresultaten scholen informatie bieden om het onderwijs te verbeteren. In het onderwijs zijn een aantal ontwikkelingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws