Veel minder bedompte klaslokalen, een internetsite over het milieu in ieders buurt en een doe-het-zelf-handleiding voor het inrichten van groene en gezonde wijken: dat zijn onder meer de resultaten van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (NAMG) die begin 2013 werd afgesloten. Vanaf volgend jaar kan bovendien elke basisschool één gratis CO2-meter verkrijgen via de GGD. Dit melden staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Om gezond te blijven, hebben we een gezonde leefomgeving nodig: frisse lucht (niet alleen buiten maar ook in huis en in de klas), rust en groen in de buurt en veilige fietspaden. Milieufactoren veroorzaken 3% tot 7% van de ziektelast in Nederland. De NAMG richtte de schijnwerpers op een aantal onderwerpen rond milieu en gezondheid die tot dan toe nog onvoldoende aandacht hadden gekregen: het binnenmilieu van scholen en woningen, het gezond ontwerpen van wijken, informatie over de leefomgeving en het tijdig signaleren van milieurisico’s voor de gezondheid.

Dit zijn de meest in het oog springende resultaten van de NAMG :

· Circa 4300 van de ongeveer 7000 basisscholen die Nederland telt, kregen maatadvies én een CO2-meter van de GGD. Zij verbeterden het binnenmilieu door bijvoorbeeld te zorgen voor betere ventilatie van klaslokalen. Te warme of slecht geventileerde lokalen zijn niet goed voor leerlingen en leraren en verslechteren hun prestaties.

· Er is een website (GezondOntwerpWijzer) ontwikkeld met informatie over het gezond inrichten van wijken, die uitnodigen tot bewegen en tot fietsen.

· Er is een website “Atlas Leefomgeving” gebouwd waar iedereen kaarten en informatie kan vinden over zijn of haar leefomgeving (zoals luchtkwaliteit of veiligheidsrisico’s).

· De bouwpartijen stelden in 2012, samen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een actieplan op om de kwaliteit van ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen te verbeteren. In veel nieuwbouwwoningen blijken deze systemen vaak niet goed te zijn, wat tot gezondheidsklachten kan leiden.
Gratis CO2-meters

In de brief kondigen de minister en de staatssecretaris aan dat basisscholen een gratis CO2-meter krijgen als zij die nog niet hebben. De hoeveelheid frisse lucht in een klaslokaal wordt namelijk gemeten met het CO2-gehalte; hoe meer kooldioxide, hoe slechter de lucht. Er komt in het Bouwbesluit een verplichting voor de aanwezigheid van een CO2-meter in verblijfsruimten van nieuw te bouwen en te verbouwen scholen voor het primair onderwijs. Bestaande basisscholen die nog geen CO2-meter hebben, kunnen er volgend jaar zonder kosten een verkrijgen via de GGD.
Gezonde leefomgeving staat op de kaart

Inzet van de NAMG was om van meet af aan zoveel mogelijk partijen te betrekken: provincies, gemeenten, GGD-en, kennisinstituten, belangenorganisaties en bedrijven . Samen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken gingen ze in 2008 aan de slag om problemen op te lossen.

Belangrijk resultaat is ook dat partijen zich bewust werden van de problemen en zelf in actie kwamen om die op te lossen. De NAMG hielp hen daarbij door het verzamelen en verspreiden van informatie en kennis.

VorigeSP: kinderen op iPadschool zijn proefkonijnen
Volgende'Vmbo-diploma pas na inschrijving vervolgopleiding'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter