De ministerraad heeft zojuist besloten dat het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) een verplicht examenvak blijft in de bovenbouw van de Tweede Fase. Zeven op de tien (71%) jongeren vinden de kennis die ze bij CKV hebben opgedaan niet waardevol. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en dagblad Trouw onder 700 jongeren die het vak volgen of gevolgd hebben. Vooral over de invulling van de lessen zijn ze niet te spreken.

Er kwamen honderden reacties binnen op de redactie van jongeren die termen gebruiken als 'nutteloos' en 'een uur niksen'. Zoals een deelnemer het verwoordt: 'We leren niet echt iets en de opdrachten die we krijgen zijn belachelijk. We moesten bijvoorbeeld een liefdesbrief schrijven.' Een andere jongere zegt: 'We kijken films, schilderen wat zonder opdracht en moeten verplicht naar de bioscoop. Op cultureel en kunstzinnig gebied vind ik niet dat we iets opsteken.'
Op dit moment kent CKV alleen een schoolexamen, vaak te voldoen door opdrachten te maken.

Verdeeldheid over afschaffen
Van de helft van de deelnemers (51%) mag het vak dan ook afgeschaft worden zodat ze meer tijd kunnen besteden aan de kernvakken als Wiskunde, Nederlands en Engels. Veel jongeren geven aan dat de uitgebreide en ingewikkelde verslagen die ze moeten maken van verplichte bezoekjes aan culturele instellingen ze onnodig veel tijd kosten. Vier op de tien (42%) willen het vak wél behouden, vooral omdat ze het belangrijk vinden dat kunst en cultuur op scholen wordt onderwezen. Ook deze voorstanders pleiten vaak voor een andere invullling van de huidige lessen.

Voormalig minister Van Bijsterveldt wilde CKV niet langer verplichten, huidig minister Bussemaker gaf in december aan wel te willen kijken of het wel verplicht kan blijven voor bovenbouwleerlingen.

CJP Cultuurkaart
Alle scholieren krijgen nu de CJP cultuurkaart waarmee ze korting krijgen als ze culturele voorstellingen bezoeken. Los van de voorstellingen die ze verplicht van school moeten bezoeken, geeft ruim een derde (35%) aan dat ze door de cultuurkaart in hun vrije tijd voorstellingen hebben bezocht waar ze anders niet heengegaan waren. Bij een ruime meerderheid, 59 procent, is dat echter niet het geval.

Twee weken geleden maakte minister Bussemaker bekend dat de cultuurkaart voor middelbare scholen behouden blijft; dit kost de overheid 5 miljoen euro per jaar. De cultuurkaart stond op de tocht sinds het vorige kabinet de rijksbijdrage voor de kaart had afgeschaft. 65 Procent van alle 900 deelnemers vindt het goed dat de pas behouden blijft met overheidssteun; een kwart (27%) is van mening dat het kabinet geen geld in de pas had moeten steken om hem te behouden.

Over dit onderzoek
Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 8.500 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden op 10 tot 15 januari 2013, deden 977 jongeren mee. Hiervan volgen 699 jongeren het vak CKV of hebben dit vak eerder gevolgd. 400 Deelnemers geven aan een CJP Cultuurkaart te hebben die ze ook gebruiken om met korting culturele voorstellingen te bezoeken. De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Vorige'Vmbo-diploma pas na inschrijving vervolgopleiding'
VolgendeKamer: behoud werkloze leraar voor onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter