Na Griekenland is Nederland het Europese land waar de meeste waardering voor het beroep van leraar leeft. De hoge status hangt samen met de goede leerresultaten.

Dat staat in de donderdag gepresenteerde Varkey GEMS Global Teacher Status Index 2013 (wereldwijde statusindex voor leraren), de eerste poging ooit om de houding tegenover leraren in 21 landen met elkaar te vergelijken. Volgens deze index hebben leraren de hoogste status in China en de laagste in Israël.

Nederland eindigde op de achtste plaats van de totale lijst. Schoolhoofden doen het slechter: op hun waarderingsindex neemt Nederland de twintigste plaats in. Alleen in Brazilië krijgen directeuren nog minder respect.

De index is gebaseerd op opiniepeilingen, waarbij per land duizend personen zijn ondervraagd. Daarbij is onder andere de vraag gesteld hoe het vak van onderwijzer wordt gezien in vergelijking met andere beroepen, of men vindt dat leraren het juiste inkomen hebben, of mensen hun eigen kinderen zouden stimuleren om leraar te worden en in hoeverre mensen denken dat leerlingen respect hebben voor hun leraren.

Ook zijn er vragen gesteld over de houding van mensen ten opzichte van onderwijzers op de lagere school, leraren van de middelbare school en schooldirecteuren. Bovendien is de algemene indruk die inwoners van een land van hun onderwijssysteem hebben onderzocht.

Ten slotte hebben de onderzoekers gekeken naar de vraag of onderwijsbonden in een bepaald land veel macht hebben als het gaat om het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van leraren.