Onderwijsnieuws Docentenplein

Studenten kunnen netto gratis zorgverzekering afsluiten

Studenten kunnen netto gratis zorgverzekering afsluiten

Studenten verdienen in 2014 ruim 300 euro aan hun zorgverzekering dankzij de overheid. Studenten houden namelijk ruim 300 euro over aan hun zorgverzekering als zij voor de goedkoopste basisverzekering kiezen en de maximale zorgtoeslag ontvangen. Vrijwel alle studenten komen in aanmerking voor de maximale zorgtoeslag van 1.056 euro in 2014. Studenten die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 1.580 euro per maand, hebben in 2014 recht op de maximale zorgtoeslag van 1.056 euro. Dit geldt voor bijna elke student, want de maximale basis plus aanvullende beurs bedraagt komend jaar 537,50 euro...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zorgverzekering-studenten

"Meer actie cyberpesten kinderen"

Facebook, Twitter en YouTube moeten meer doen om kinderen te beschermen. Daarvoor pleit Mijn Kind Online. Volgens de stichting komt het stelen van iemands identiteit ook bij kinderen voor en is daar te weinig aandacht voor. Kinderen van wie de identiteit wordt gestolen kunnen te maken krijgen met cyberpesten. Zo gebeurt het dat met de naam en/of foto van iemand anders nep-profielen op sociale media worden aangemaakt waarmee gekke berichten of rare foto's worden gepost. Te ingewikkeld Harde cijfers over deze specifieke vorm van cyberpesten zijn er niet. Volgens het CBS...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MijnKindOnline

VO-raad wil snel tablets en smartphones in de les

VO-raad wil snel tablets en smartphones in de les

De VO-raad wil dat er haast wordt gemaakt met het gebruiken van tablets en smartphones in het voortgezet onderwijs. Dat laat Paul Rosenmöller, de nieuwe voorzitter van de VO-raad, weten in een interview met de Volkskrant. "Ik zou zeggen sluit aan bij de belevingswereld van jongeren en gebruik de smartphone of iPad in de les", aldus Rosenmöller. Het gaat er volgens hem niet om dat leerlingen een tablet krijgen om digitale boeken op te lezen, maar dat de apparaten echt gebruikt worden om de manier van lesgeven te veranderen. Interessanter "Het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad

Basisscholen gaven minder uit dan ze vreesden

Basisscholen gaven minder uit dan ze vreesden

Een tekort van 10 miljoen werd er verwacht, maar het jaarresultaat over 2012 valt mee. Dat geldt voor veertig grotere basisschoolbesturen, waarvan het Onderwijsblad de nieuwste jaarcijfers onder de loep nam. Inkomsten pakten onverwacht hoger uit, maar de hand werd ook steviger op de knip gehouden. In totaal vreesden 28 organisaties een financieel tekort en negen een overschot (en eentje verwachtte quitte te spelen, twee anderen lieten het onvermeld). Maar de kolom met boekresultaat over 2012 kleurt beduidend minder rood: 17 keer verlies tegen 23 keer winst. Slotsom: de veertig schoolbesturen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Het is nu officieel: 650 miljoen extra voor onderwijs

Het is nu officieel: 650 miljoen extra voor onderwijs

De 650 miljoen euro extra voor het onderwijs is er nu definitief: de regeling die het bedrag benoemt is in de Staatscourant gepubliceerd. Voor de besturen in het primair onderwijs geldt dat zij in december recht hebben op 183,90 euro extra per leerling. Besturen in het voortgezet onderwijs hebben in december recht op 223,63 euro extra per leerling. In de regeling is niet vastgelegd waaraan het geld moet worden besteed. Er staat bijvoorbeeld niet in of het voor personele of materiële bekostiging bedoeld is. In de regeling staat wel expliciet vermeld dat het extra geld binnen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS