Onderwijsnieuws Docentenplein

Welke functie heeft het centraal eindexamen straks nog?

Welke functie heeft het centraal eindexamen straks nog?

Deze week zijn de uitslagen van het eindexamen in het voortgezet onderwijs bekend. Het centraal examen heeft een functie voor de leerlingen, het vervolgonderwijs, de school en ook de maatschappij. Allereerst biedt het behalen van het diploma de eindexamenleerlingen toegang tot vervolgonderwijs of werk. Daarnaast biedt het het vervolgonderwijs en de maatschappij een normering van het niveau van de leerling op één moment in hun ontwikkeling. Een afgeleide functie van het eindexamen is dat de examenresultaten scholen informatie bieden om het onderwijs te verbeteren. In het onderwijs zijn een aantal ontwikkelingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Hoe geef je mondelinge feedback via de iPad?

Hoe geef je mondelinge feedback via de iPad?

Pabo’s in Nederland zijn druk aan het experimenteren met nieuwe innovatieve toepassingen voor hele diverse onderwijsvraagstukken. Kennisnet ondersteunt deze pabo’s met een innovatieregeling. Deze regeling is in november gestart en deze instellingen zitten nu midden in de experimenteerfase. Tijd om te kijken hoe het gaat! Mondelinge feedback Op de pabo-opleiding van Windesheim Flevoland stellen studenten hun leerdoelen op samen met hun begeleiders. Zo’n leerdoel gaat over een didactische competentie in kritische beroepssituaties. De student gaat aan de slag met een leerdoel in...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Scholieren opgelucht dat examens geldig zijn verklaard

Scholieren opgelucht dat examens geldig zijn verklaard

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is opgelucht dat alle examens geldig zijn verklaard. Wel vraagt het LAKS zich af waarom scholieren zolang in onzekerheid hebben moeten zitten. Remco Barendregt, voorzitter van het LAKS: ” Het is onacceptabel dat dit 8 dagen heeft geduurd. Scholieren zaten in onzekerheid en een grote groep VMBO-scholieren heeft nu zelfs een dag minder om voor hun herkansingen te leren.” Na langdurig onderzoek van de Onderwijsinspectie en Justitie is gebleken dat tijdens de examens geen sprake was van collectieve fraude. De Staatsecretaris heeft dan ook besloten...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Inspectie van het Onderwijs over gestolen examens

Inspectie van het Onderwijs over gestolen examens

Alle vmbo-, havo- en vwo-eindexamenkandidaten horen morgen (donderdag 13 juni) van hun school of ze zijn geslaagd. Onderzoek van de Onderwijsinspectie en het College voor Examens geeft geen aanwijzingen van onregelmatigheden bij de examens op schoolniveau. Om hier zeker van te zijn heeft de inspectie tijd nodig gehad voor nader onderzoek. Daarbij is ook gebruik gemaakt van gegevens van het College voor Examens en Cito. Voor leerlingen en ouders is er nu helderheid. Nader onderzoek individuele gevallen Uit politieonderzoek blijkt inmiddels wel dat er individuele leerlingen die...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Leren schrijven op tablet ongewenst

Leren schrijven op tablet ongewenst

Kinderen zouden pas onderwijs moeten krijgen op iPad of tablet als zij het schrijven met pen op papier onder de knie hebben. Dat is van groot belang voor de ontwikkeling van hun woordenschat en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Volgens deskundigen uit het onderwijs en kinderneurologie leren basisscholieren beter schrijven en spellen als zij eerst met een pen letters natekenen. Het schrijven van woorden bevordert de wisselwerking tussen hand en hersenen, wat ook het geheugen stimuleert, zegt kinderneuroloog Charles Njiokiktjien. Handschriftdocent Ben Hameling, lid van Beter...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school