Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Kinderboekenweek in teken van lezen en sport

Kinderboekenweek in teken van lezen en sport

Op 2 oktober start een nieuwe Kinderboekenweek. De week combineert twee aspecten in het onderwijs die ook de PO-Raad hoog in het vaandel heeft staan: leesonderwijs en sport. PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen in het primair onderwijs goed leren lezen en de taal goed leren beheersen. In het primair onderwijs wordt namelijk de basis gelegd voor de verdere loopbaan van een kind. De Kinderboekenweek levert daar een bijdrage aan. Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Met het kinderboekweekboekje ‘Klaar voor de start! Boeken scoren met sporthelden’ worden kinderen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Eerste Kamer akkoord: Cito bij wet hofleverancier

Eerste Kamer akkoord: Cito bij wet hofleverancier

De Eerste Kamer heeft de herziening van de Wet SLOA goedgekeurd. Dit betekent dat toetsinstituut Cito en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) als enige de wettelijke taak hebben om de regering te ondersteunen en adviseren over het ontwikkelen van de centrale toetsen en examens en de onderwijsinhoud. De herziening van de Wet SLOA (subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) betekent ook dat andere organisaties dan Cito en SLO geen rijkssubsidie meer kunnen krijgen voor onderwijsondersteunende activiteiten. Het geld voor praktijkgericht onderwijsonderzoek...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO

Naar een school voor peuters en pubers?

Naar een school voor peuters en pubers?

Het oprichten van één school voor zowel peuters als pubers, is een interessant plan. Zij kunnen bij hun ontwikkeling profijt hebben van de doorgaande leerlijn die een dergelijke school met zich meebrengt, stelt de PO-Raad. Maandag berichtte dagblad Trouw dat onderwijsstichting BOOR in Rotterdam een school wil stichten waar kinderen en jongeren van hun tweede tot achttiende jaar naartoe kunnen. Voor de allerjongste kinderen is er aandacht voor hun taalontwikkeling. Basisschoolleerlingen gaan ook de woensdagmiddag naar school. Leerlingen in groep 7 kunnen les krijgen op drie verschillende...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Ik wil betalen voor een kleinere klas, maar dat mag niet

Ik wil betalen voor een kleinere klas, maar dat mag niet

Essay Help! Den Haag wil dat burgers meer zelf gaan doen, maar dwarsboomt ouders van schoolgaande kinderen, vindt filosoof Sebastien Valkenberg. Dat is slecht voor het onderwijs. Als in december het woord van het jaar wordt gekozen, gooit 'participatiesamenleving' hoge ogen. De term zorgt al twee weken voor rumoer. Bakken met hoon kreeg minister-president Rutte over zich heen, toen hij erover begon. Het zou niet meer zijn dan een eufemisme voor 'burgers aan hun lot overlaten'. Nou, liet de overheid ons maar meer aan ons lot over. Vooral ouders van schoolgaande kinderen zouden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Grote-klassen

Zorg om probleemleerlingen

Zorg om probleemleerlingen

Nederland telt zo’n 70.000 jongeren tussen de 12 en 19 jaar die op school meervoudig probleemgedrag vertonen. Ze spijbelen, presteren ondermaats en gaan zich te buiten aan drank en/of drugs. Een aantal neigt zelfs naar criminaliteit. Opvallend daarbij is dat hoogbegaafdheid de belangrijkste indicator is dat het wel eens mis zou kunnen gaan met een leerling. Probleemleerlingen hebben extra zorg nodig, maar juist daar dreigen problemen. Zo gaan de meeste MBO-opleidingen van vier naar drie jaar, waardoor de intensiteit van vooral het eerste jaar zal toenemen. „Er zullen meer uren gedraaid...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Probleemleerlingen