Meer doen met gezond gedrag op school? Vraag vanaf 12 februari ondersteuning aan

Uw leerlingen aanmoedigen om niet te (gaan) roken, geen alcohol te drinken of meer te bewegen? Of wilt u op school meer doen met sociale veiligheid of tegen pesten? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan om meer te doen met gezond gedrag op school.

Welke ondersteuning?

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen:

Een Gezonde School-adviseur geeft u gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe uw school hieraan kan werken. De adviseur weet veel over de Gezonde School-aanpak en de lokale situatie. Ook krijgt u advies over mogelijke regionale samenwerkingspartners. De adviseur helpt u bij het opstellen van een gezondheidsbeleidsplan. De gezondheid van uw leerlingen of studenten staat hierin centraal.

Wilt u een Gezonde School-activiteit met uw leerlingen doen? Vraag dan een bijdrage in de kosten aan of extra hulp bij het uitvoeren van zo’n activiteit. U kiest uit activiteiten rond thema’s als fysieke veiligheid, relaties en seksualiteit, roken, alcohol en drugs, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en bewegen en voeding. Welke (financiële) ondersteuning u hierbij krijgt, leest u op de website van Gezonde School.

Een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers is ook een optie. Zij maken schoolgezondheidsbeleid of voeren dit uit. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (po = € 2000 voor ongeveer 40 taakuren, vo = € 4000 voor ongeveer 80 taakuren en mbo = € 6000 voor ongeveer 120 taakuren). Met de vergoeding kunt u ook een vignet Gezonde School aanvragen. Deze vergoeding mag u niet gebruiken voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

Waarom een aanvraag doen? Drie goede redenen

Leerlingen presteren beter op een Gezonde School.
Het ondersteuningsaanbod helpt u op weg.
U kiest het aanbod dat het beste bij uw school past.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod? Kijk op de website van Gezonde school of neem contact op met een Gezonde School-adviseur. Op de site vindt u informatie over onder meer de voorwaarden, keuzemogelijkheden en selectiecriteria.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

VorigeGymnasia leerlingen nog steeds geselecteerd
VolgendeScholieren: 'School later beginnen is beter'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter