Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Effect dalende pensioenpremies op werkgeverslasten nog onduidelijk

Effect dalende pensioenpremies op werkgeverslasten nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van de dalende pensioenpremies op de werkgeverslasten van schoolbesturen. De PO-Raad wil haar leden erop wijzen dat de dalende premies niet per definitie tot gevolg hebben dat ook de netto werkgeverslasten afnemen. Pensioenopbouw daalt, premie ook Dat heeft te maken met de volgende ontwikkelingen: Vanaf 1 januari 2014 gaat de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar en wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd van 2,05% naar 1,95% van het jaarinkomen. Doordat hierdoor de pensioenaanspraken per 1 januari verminderen, kunnen de pensioenpremies...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Fins antipestprogramma KiVa vermindert pestklachten

Fins antipestprogramma KiVa vermindert pestklachten

Het Finse antipestprogramma KiVa vermindert op Nederlandse scholen het aantal pestklachten met meer dan de helft. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van hoogleraar sociologie René Veenstra, die 15 oktober zijn oratie hield aan aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Finse aanpak is gericht op bewustwording in de hele klas. Daarmee is de aanpak anders dan veel bestaande programma's, waarin vooral aandacht wordt besteed aan dader en slachtoffer. KiVa traint ook leraren om pesten beter te herkennen. Veenstra deed onderzoek op 99 scholen: 66 KiVa-scholen en 33 scholen in een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Herfstakkoord laat Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich

Herfstakkoord laat Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich

Het onderwijs krijgt 650 miljoen voor kwaliteitsverbetering. Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdag 11 oktober een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Het kabinet wil investeren in de kwaliteit van leraren en schoolleiders, omdat zij een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Betere schoolleiders en leraren motiveren jongeren meer, beperken het zittenblijven en zorgen voor een snellere doorstroom naar de juiste opleiding. Er wordt er structureel 50 miljoen geïnvesteerd in conciërges...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AVS

Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd

Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd

Vanaf deze week is op www.hetkaninhetonderwijs.nl de Functiemixtool voor het basisonderwijs beschikbaar. Dit instrument is speciaal ontworpen door de PO-Raad, de onderwijsvakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het helpt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in te zien hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix en geeft hen tips over de vervolgstappen die zij kunnen zetten. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het basisonderwijs krijgen met de tool inzicht in...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Twintig procent minder schoolverlaters Amsterdam

Twintig procent minder schoolverlaters Amsterdam

Het aantal voortijdige schoolverlaters is in Amsterdam flink gedaald. De hoofdstad zag 20 procent minder leerlingen vroegtijdig van school gaan dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die de gemeente maandag naar buiten bracht. Nog te veel uitval Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs gaven veel minder scholieren er de brui aan. Amsterdam telde dit jaar 1698 voortijdige schoolverlaters. Vorig jaar waren dat er nog 2148. Desondanks vindt de gemeente dat er nog te veel jongeren uitvallen. Zeker in deze tijd waar de jeugdwerkloosheid stijgt, het aantal stageplekken afneemt en de kans op werk...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolverlaters