Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Notitie bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs binnen passend onderwijs

Notitie bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs binnen passend onderwijs

De structuur van de bekostiging in het PO en VO ondergaat een verandering, doordat een onderscheid wordt aangebracht in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging. Dit onderscheid was al doorgevoerd in de zorgbekostiging WSNS in het primair onderwijs, maar gaat nu ook gelden in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de rechtstreekse basisbekostiging aan de school, maar de ondersteuningsbekostiging gaat in principe in zijn geheel naar het samenwerkingsverband. In deze notitie wordt eerst de structurele...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

De macht van de toets (video)

De macht van de toets (video)

Toetsengekte, toetsterreur. Veel schooldirecteuren hebben er wel een eigen term voor: de hoeveelheid taal en rekentoetsen die kinderen vanaf hun zesde jaar over zich heen krijgen. Volgend jaar komt er zelfs een verplichte eindtoets op alle basisscholen. En ook in het voortgezet onderwijs komen er nieuwe verplichte testen bij. Steeds is er 1 commercieel bedrijf dat ze mag maken en leveren: Cito BV. Henk van der Aa over de ‘Citoïsering’ van ons onderwijs. Hoe Nederland verslaafd raakte aan toetsen, spreadsheets en harde cijfers. Deze en meer documentaires over het onderwijs van Brandpunt...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets | Brandpunt

Cijfer rekentoets komt nog niet op diploma

Cijfer rekentoets komt nog niet op diploma

Het cijfer dat leerlingen op de middelbare school halen voor de rekentoets komt voorlopig niet op het diploma. De uitslag van de toets zal op een bijlage worden gezet, zolang het cijfer niet meetelt voor het eindexamen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaf eerder aan dat het niet eerlijk is om het cijfer van de rekentoets op het diploma te zetten als het onderwijs nog niet op orde is. Veel leerlingen zakken nu nog voor de toets. Dekker wil echter niet dat leerlingen de rekentoets de komende tijd voor spek...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Combinatiefuncties hebben positief effect op beweging op school

Combinatiefuncties hebben positief effect op beweging op school

Combinatiefuncties hebben de afgelopen jaren geleid tot meer sport- en beweegaanbod rondom scholen en meer samenhang tussen de sectoren sport, onderwijs en cultuur. Dat blijkt onder meer uit de voortgangsrapportage ‘monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2013’ van het Mulier Instituut. De betreffende medewerkers spelen een belangrijke rol in het verbeteren en vergroten van het aanbod in het kader van sport, bewegen en gezonde leefstijl en daarmee dragen zij in belangrijke mate bij aan het bereiken van de doelen van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Mogelijke kwalitatieve mismatch grootste arbeidsmarktuitdaging VO

Mogelijke kwalitatieve mismatch grootste arbeidsmarktuitdaging VO

Het risico van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod vormt voor het voortgezet onderwijs de komende jaren de grootste arbeidsmarktuitdaging. Dit blijkt uit een analyse van het ITS Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van Voion. Er is een reële kans dat scholen straks voor bepaalde vakken moeilijk docenten zullen kunnen vinden, terwijl een te ruim aanbod bij andere juist werkloosheid oplevert. Toekomstige sectorkeuzes van grote invloed Of een kwalitatieve en/of kwantitatieve mismatch werkelijk ontstaat, hangt af van diverse factoren. Bijvoorbeeld de vraag...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO