Schoolbesturen in het basisonderwijs kunnen nog tot 1 januari de subsidieregeling ‘Jong en Oud’ aanvragen voor het aantrekken en begeleiden van jonge leraren. De regeling van het sectorplan PO steunt dit met maximaal € 7000 subsidie per leraar.

Tot nu toe hebben 37 schoolbesturen één of meerdere aanvragen ingediend voor 116 leraren. Er is ruimte voor meer subsidieverzoeken voor aanstellingen vanaf 1 april vorig jaar.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Door extra voorlichting over de regeling is nu bij steeds meer schoolbesturen de twijfel weg of zij wel aan de voorwaarden kunnen voldoen. Ze dienen nu ook achteraf aanvragen in. Schoolbesturen kunnen het subsidiebedrag onder andere gebruiken om de jonge leraar meer begeleiding te bieden en hen een goede start te gunnen. Dat is natuurlijk heel waardevol voor het voorkomen van vroegtijdige uitval.’

Jaar lang subsidie
Schoolbesturen wilden de regeling bij de start van het sectorplan in 2014 graag gebruiken om vervangers echt in dienst te nemen, maar volgens de voorwaarden kan dat niet altijd. De nieuwe leraar mag bijvoorbeeld zes maanden geen contract hebben gehad van meer dan een maand voor meer dan gemiddeld 20 uur per week. Wanneer de invaller losse contracten heeft gehad van een dag of een week en na 1 april 2014 een langdurige aanstelling van een aantal maanden of jaar kunnen schoolbesturen voor die periode (achteraf) de subsidie krijgen. Ook op het aanstellen van een net afgestudeerde leraar is de regeling van toepassing.

Cofinanciering
De regeling Jong en Oud bestaat uit een cofinanciering voor een jaar van twintig procent van de loonkosten voor het in dienst nemen van een jonge leraar. Hij moet jonger dan 27 jaar zijn en in het half jaar voor zijn indiensttreding geen reguliere betaalde betrekking hebben gehad. Voor schoolbesturen is het vooral voordelig om met terugwerkende kracht de subsidie aan te vragen want de loonkostensubsidie stopt feitelijk op 1 april 2016.

Sectorplan
De subsidieregeling Jong en Oud is onderdeel van het Sectorplan PO van de sociale partners in het primair onderwijs. Sectorplannen zijn gericht op creatie en behoud van werkgelegenheid en krijgen medefinanciering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

VorigeOnderwijsraad: verruiming wettelijke kaders voor eindtoetsing risicovol
VolgendeInvulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter