Onderwijsnieuws Docentenplein

Meer salaris en banen voor onderwijspersoneel

Meer salaris en banen voor onderwijspersoneel

CNV Onderwijs is tevreden dat het onderwijs is ontzien bij het bezuinigingspakket van 6 miljard euro. Daarbij zijn er goede afspraken gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord. Met deze afspraken, die voor meerdere jaren zijn gemaakt, krijgt het onderwijspersoneel er vanaf 2014 weer salaris bij, komen er 3.000 extra banen voor jonge leraren, wordt de hoge werkdruk aangepakt en is een bedrag van 689 miljoen euro aan investeringen in het onderwijs veiliggesteld. Toch blijven deze investeringen achter bij de ons omringende landen. In internationaal perspectief zal Nederland verder op achterstand...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CNV

Kritiek op cito-streven kabinet

Kritiek op cito-streven kabinet

Leraren en onderwijsorganisaties hebben kritiek op het kabinet. Ze vinden dat de regering de cito-resultaten van leerlingen veel te belangrijk maakt. "Onderwijs is meer dan cito-scores", zegt de PO-raad, de sectororganisatie van de basisscholen. "Het is een onhaalbare streefscore. Als je deze ambitie ziet als een afspiegeling van de kwaliteit van het onderwijs is dit een te mager gegeven." Het kabinet wil met beter onderwijs de gemiddelde citotoets-score verhogen. In 2015 moet de gemiddelde score 537 zijn. Toetsenmaker Cito denkt dat een dergelijke ambitie niet haalbaar is: "Al zo'n tien jaar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO

Kabinet wil onbevoegde leraren uit de klas bannen

Kabinet wil onbevoegde leraren uit de klas bannen

Onbevoegde leraren moeten worden uitgebannen. Vanaf 2017 mogen docenten alleen hun eigen vak geven, en alleen met een universitaire of hbo-mastergraad kunnen ze terecht in de bovenbouw van havo en vwo. Dat is een van de belangrijkste afspraken uit het Onderwijsakkoord dat minister Bussemaker vandaag sluit met schoolbestuurders en een deel van de vakbeweging. In ruil voor de strengere eisen komt er geld en tijd voor leraren om hun bevoegdheid te halen en zich bij te scholen. 'Zoals bij alle ambachten moeten zij voortdurend op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen', staat in het akkoord....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsdocent

AOb zet Onderwijsakkoord op internet

AOb zet Onderwijsakkoord op internet

Onderwijsvakbond AOb heeft het Nationaal Onderwijsakkoord twee dagen voor de officiële publicatie op internet gezet. In het akkoord staat onder meer dat de investeringen van 150 miljoen euro die nu in het primair en voortgezet onderwijs worden gedaan, in 2016 en 2017 weer gekort worden. Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat de AOb een 'oude, achterhaalde' versie van het akkoord op de website heeft gezet. 'Wat er precies anders is, wordt donderdag naar buiten gebracht', aldus een woordvoerder. Hij geeft wel aan dat tegenover de 150 miljoen die volgens de onderwijsvakbond...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB | Onderwijsakkoord

Kabinet bezuinigt 250 miljoen op onderwijs

Kabinet bezuinigt 250 miljoen op onderwijs

Door het inhouden van de prijsbijstelling bezuinigt het kabinet 250 miljoen euro op onderwijs. Dat staat in de Macro Economische Verkenning 2014 die het Centraal Planbureau openbaar heeft gemaakt. Een meevaller van 250 miljoen wordt volgens het CPB ingezet voor ‘een investering in onderwijs van hetzelfde bedrag.’ Per saldo blijft zo een min van 250 miljoen over. Met het inhouden van de prijsbijstelling worden de gestegen kosten van scholen niet gecompenseerd. Het schrappen van de prijsbijstelling in het onderwijs betekent dat schoolbesturen vanaf 2013 moeten snijden in hun kosten, samen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Bezuinigingen