Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Lijst met anti-pestmethoden beschikbaar

Lijst met anti-pestmethoden beschikbaar

Pesten is een ernstig probleem waartegen schoolbesturen - samen met ouders, leerlingen en leraren - maatregelen moeten treffen. Scholen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een sociaal veilige omgeving. De PO-Raad vindt echter dat scholen de vrijheid moeten hebben om zelf een methode te kiezen om pesten tegen te gaan. Alleen dan kan er op schoolniveau maatwerk geleverd worden. Staatssecretaris Sander Dekker heeft een lijst bekend gemaakt met bewezen effectieve programma’s tegen pesten. De lijst is opgesteld door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) in samenwerking...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Deeltijdjuf is slecht voor het onderwijs

Deeltijdjuf is slecht voor het onderwijs

Scholen moeten korte metten maken met de deeltijdjuf. Die geeft niet alleen minder goed onderwijs, ze haalt ook de status van het lerarenvak onderuit. "Als vrouwen niet meer dan drie dagen willen werken, betekent dit vaak dat zij het primaat leggen bij de zorg thuis, in plaats van bij hun beroep als leraar en de continue professionalisering die daarbij hoort", zegt hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge van de universiteit van Tilburg. Eerder al constateerde de Onderwijsinspectie dat leerkrachten die in deeltijd in het onderwijs werken minder didactische vaardigheden hebben en minder goed...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Deeltijd-leraar

Staatssecretaris lost nog niet alle problemen op voor dalend aantal leerlingen

Staatssecretaris lost nog niet alle problemen op voor dalend aantal leerlingen

De langverwachte uitwerkingsbrief van staatssecretaris Sander Dekker met oplossingen voor het dalend aantal leerlingen lost nog niet alle problemen op voor het dalend aantal leerlingen. Het is zeer de vraag of de voorgestelde maatregelen de sector Primair Onderwijs voldoende ruimte bieden om de problematiek - die het gevolg is van de Krimp - het hoofd te bieden. Geen verruiming van de fusietoets De staatssecretaris...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Landelijke regels schoolartsen tegen pesten

Landelijke regels schoolartsen tegen pesten

Word je gepest? Jeugdartsen zijn voortaan verplicht die vraag te stellen in hun gesprekken met kinderen. Dat staat in een nieuwe richtlijn, opgesteld voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en doktersassistenten. Het is voor het eerst dat er landelijke regels zijn opgesteld rondom pesten. Stappenplan Bij elk contact met kinderen van vier jaar en ouder zal worden gevraagd naar pesten. Daarbij wordt ook gekeken naar cyberpesten en mogelijke zelfmoordgedachten. Als pestgedrag wordt ontdekt, moet een stappenplan worden gevolgd....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten | RTL

Scholieren worden voorbereid op zwaardere toelatingseisen pabo

Scholieren worden voorbereid op zwaardere toelatingseisen pabo

Beginnende pabo-studenten moeten vanaf september 2015, nog voordat ze aan hun opleiding beginnen, aantonen dat ze voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Minister Jet Bussemaker (onderwijs) riep de onderwijsinstellingen onlangs per brief op hun aankomende studenten op de hoogte te stellen van deze nieuwe toelatingseisen. De nieuwe eisen gelden voor scholieren die vanuit het havo of het mbo willen instromen in de pabo. Zij moeten kunnen aantonen dat hun kennisniveau minimaal havo 3 of vmbo-t4 is. Wie een vwo-, hbo- of universitair diploma heeft, kan gewoon...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad