Onderwijsnieuws Docentenplein

PO-Raad staat open voor debat toptalenten

PO-Raad staat open voor debat toptalenten

De PO-Raad doet graag mee aan het debat over het stimuleren van toptalent in het onderwijs. De organisatie wil staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zo helpen bij het maken van reële plannen om leerlingen die het al goed doen, te stimuleren om nog beter te presteren. Als het aan de staatssecretaris ligt, kunnen leerlingen in het primair onderwijs in de toekomst vakken volgen in hun eigen niveau en op hun eigen tempo, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook kunnen zij een specifiek talentenprogramma volgen en krijgen ze een toptalentcertificaat wanneer zij uitblinken in...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

AOb tekent onderwijsakkoord vooralsnog niet

AOb tekent onderwijsakkoord vooralsnog niet

De Algemene Onderwijsbond neemt kennis van de ondertekening van het Nationaal Onderwijsakkoord, dat vandaag door diverse partijen is gesloten. De grootste onderwijsbond stopte in juni met onderhandelen en is benieuwd naar de verdere inhoud. Vooralsnog biedt de informatie geen aanleiding om de ingenomen positie te heroverwegen. AOb-voorzitter Walter Dresscher: 'Nederland heeft baat bij diepte-investeringen in het onderwijs. Het kabinet is dat echter niet van plan. Dat investeert niet, maar schuift met geld en stelt eisen die het onderwijs juist in een moeilijk vaarwater brengen. Tegemoetkomingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsakkoord | AOb

Onderwijsakkoord: 3000 jonge docenten erbij, maar onzekerheid over nullijn

Onderwijsakkoord: 3000 jonge docenten erbij, maar onzekerheid over nullijn

De komende jaren is er meer ruimte voor jonge docenten in het onderwijs, de werkdruk voor alle docenten moet lager worden en er komt meer ruimte voor nascholing. Dat staat in het maandag ondertekende Nationaal Onderwijsakkoord. Dit principeakkoord is ondertekend door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker en de werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van het Onderwijs. Of de docenten in het onderwijs er ook in salaris op vooruitgaan, dus of de gewraakte nullijn na jaren van tafel is, wordt pas na Prinsjesdag duidelijk. De nullijn was voor de zomer een van de redenen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsakkoord

Schoolboeken zijn straks wellicht niet meer gratis

Schoolboeken zijn straks wellicht niet meer gratis

Leerlingen hoeven niet te betalen voor hun schoolboeken, behalve voor de atlas en woordenboeken. In het voortgezet onderwijs circuleren 17 à 18 miljoen boeken. Leverancier Iddink ziet het aantal schoolboeken dalen van gemiddeld 20 per jaar vijf jaar terug tegen nu 18 boeken. Vaker wordt gebruik gemaakt digitaal lesmateriaal. Als het aan het huidige kabinet ligt, moet vanaf 2015 betaald worden voor de schoolboeken. Ouders die het niet kunnen betalen kunnen bij vrijwilligersorganisatie Leergeld aankloppen voor een bijdrage in de kosten. Leergeld heeft 70 autonome stichtingen, verdeeld over...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Gratis-boeken

'Steve Jobslabel was lokker voor subsidie'

'Steve Jobslabel was lokker voor subsidie'

Directeur Frans Cornet van scholengemeenschap Amstelwijs gebruikte het etiket Steve Jobsschool 'om een subsidie binnen te harken' voor de 1e Amstelveense Montessorischool. Dat zei Cornet tijdens een vergadering van de medezeggenschapsraad. Onder ouders was onrust ontstaan over de berichten dat de school na de herfstvakantie verder zou gaan als Steve Jobsschool. Cornet verzekerde de ouders dat dat niet zal gebeuren. Wél erkende hij medeverantwoordelijk te zijn voor de verwarring, omdat hij in een interview en in een subsidieaanvraag de term Steve Jobsschool had gebruikt.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: iPad-school