Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Aan de slag met gezondheid op school? Vraag ondersteuning aan

Aan de slag met gezondheid op school? Vraag ondersteuning aan

Gezonde leerlingen en studenten presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al, maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen om te werken aan een gezondere leefstijl. Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nu extra hulp aanvragen. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, die de PO-Raad mede heeft opgesteld, en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Moeten ouders toestemming geven voor reis?

Moeten ouders toestemming geven voor reis?

Als uw school een buitenlandse reis organiseert, kunnen er aan de grens onverwachte problemen ontstaan. Bij reizen naar een land buiten het zogenoemde Schengengebied controleert de Koninklijke Marechaussee of de volwassene die een minderjarige begeleidt daar toestemming voor heeft van de ouders/verzorgers. De Helpdesk van VOS/ABB werd door een school voor voortgezet onderwijs uit het noorden van het land getipt over mogelijke problemen waar scholen bij de grens tegenaan kunnen lopen. Directe aanleiding voor deze tip waren problemen met een schoolreis naar de Verenigde Staten. De problemen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS/ABB

Registratie ontwikkelingsperspectief in BRON verplicht

Registratie ontwikkelingsperspectief in BRON verplicht

Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na invoering van Passend onderwijs zicht houden op deze groep kinderen en de prestaties van samenwerkingsverbanden. Met de invoering van Passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering en daarmee ook de huidige registratie van leerlingen die in het regulier onderwijs extra ondersteuning krijgen. De BRON-registratie komt daar dus voor in de plaats. Onvergelijkbaar De PO-Raad...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Docenten krijgen ruimte voor 'bijbaantje'

Docenten krijgen ruimte voor 'bijbaantje'

Leraren in het middelbaar onderwijs krijgen meer mogelijkheden om hun werk te combineren met een deeltijdbaan in het bedrijfsleven. De 'bijbaan' moet het werk van docenten uitdagender maken en zou de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moeten stimuleren. Het bieden van meer kansen in het bedrijfsleven aan docenten is onderdeel van de Lerarenagenda, een pakket aan maatregelen dat later vandaag door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker wordt gepresenteerd. De combinatie van een aantal dagen voor de klas en een paar dagen in het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bijbaan

Gemiddelde groepsgrootte nauwelijks gestegen

Gemiddelde groepsgrootte nauwelijks gestegen

De gemiddelde groepsomvang in het basis- en voortgezet onderwijs is nauwelijks gestegen ten opzichte van het afgelopen schooljaar. In het speciaal onderwijs nam de gemiddelde groepsgrootte af. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De gemiddelde groepsomvang in het basisonderwijs is dit schooljaar 25,7 leerlingen, terwijl dat vorig jaar 25,6 leerlingen was. In het voortgezet onderwijs telt de gemiddelde klas nu 26,3 leerlingen, terwijl het er vorig jaar gemiddeld 26 waren. In het speciaal onderwijs is een daling te zien van gemiddeld 12,9 naar 12,7 leerlingen.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Klassengrootte