Onderwijsnieuws Docentenplein

Veel aanmeldingen voor lerarenbeurs

Veel aanmeldingen voor lerarenbeurs

Leraren maken gretig gebruik van een speciale subsidie waarmee ze verder kunnen studeren. Het ministerie van Onderwijs heeft sinds 2008 zo'n veertigduizend lerarenbeurzen uitgekeerd, meldt een woordvoerder dinsdag. Dit jaar zijn er zevenduizend beurzen te vergeven. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) hebben vijftig miljoen euro beschikbaar voor de beurzen waarmee elke leraar eenmaal in zijn onderwijsloopbaan een bachelor- of masteropleiding naar keuze kan volgen. De gedachte hierachter is dat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt en leerlingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenbeurs

Klassengrootte is zaak van school, leraren en ouders

Klassengrootte is zaak van school, leraren en ouders

De Tweede Kamer debatteert woensdag 2 april over klassengrootte in het primair onderwijs. Een groep leraren van de vakbond Leraren in Actie wist dit onderwerp door middel van een zogenoemd burgerinitiatief – het burgerinitiatief Stop de overvolle klassen - op de agenda te krijgen. Zij vindt dat de overheid paal en perk moet stellen aan de grootte van een schoolklas: Die zou met ingang van het schooljaar 2014-2015 uit maximaal 28 leerlingen moeten bestaan. Vervolgens moet het leerlingaantal in iedere klas in drie jaar worden afgebouwd naar maximaal 24. De PO-Raad vindt het initiatief sympathiek,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Geef uw reactie op de anti-pestwet

Geef uw reactie op de anti-pestwet

Het wetsvoorstel dat scholen per 1 augustus 2015 verplicht pesten aan te pakken, is via internet opengesteld voor consultatie. De PO-Raad roept schoolbesturen nadrukkelijk op te reageren omdat het wetsvoorstel forse consequenties heeft voor scholen. Schoolbesturen kunnen tot 24 april hun reactie achterlaten op de website van de overheid. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de Kinderombudsman Marc Dullaert presenteerden op 25 maart 2013 hun plan van aanpak tegen pesten. Zij...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Anti-pestwet

Plan: gemiddeld 23 leerlingen per groep in basisonderwijs

Plan: gemiddeld 23 leerlingen per groep in basisonderwijs

Basisscholen moeten gaan werken met een gemiddelde groepsgrootte van 23 scholieren. Op die manier kunnen alle scholieren de aandacht krijgen die ze verdienen en heeft de groepsleerkracht genoeg ruimte om zijn werk goed te doen. Scholen krijgen armslag door met een gemiddeld aantal kinderen per groep te werken in plaats van met een maximum. Dat voorstel leggen de bonden voor bij hun eerstvolgende cao-overleg met de PO-raad, de werkgeversorganisatie in het primair onderwijs. AOb-bestuurslid Liesbeth Verheggen: ‘De hoge werkdruk is het voornaamste punt van zorg onder onderwijspersoneel. Je...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Berichten over banenverlies gebaseerd op oude gegevens

Berichten over banenverlies gebaseerd op oude gegevens

In diverse berichten werd donderdag de suggestie gewekt dat in het primair onderwijs personeel is ontslagen terwijl er de afgelopen tijd juist geld is bijgekomen. Deze berichten zijn gebaseerd op oude cijfers en zeggen dus niets over de huidige stand van zaken. In de berichten worden de cijfers van 1 oktober 2013 vergeleken met die van 1 oktober 2012. Dit betekent in feite dat is uitgegaan van de formatieplannen die schoolbesturen voor 1 mei 2013 moesten vaststellen. Op dat moment kampte de sector met de gevolgen van de stille bezuinigingen - het feit dat de kosten voor scholen harder waren...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad