Het uiterlijk van Zwarte Piet wordt op veel scholen niet aangepast. Dat blijkt uit de Pieten-enquête van de AOb. 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet wordt aangepast.

Uit de enquête blijkt dat de 16 procent van de leraren die aangeeft het feest dit jaar wel aan te passen, vooral werkt op basisscholen met een overwegend allochtone populatie. Vooral Rooms-Katholieke scholen blijven vasthouden aan Zwarte Piet: 74 procent van de AOb-leden die op deze scholen werken, zegt niets te veranderen.

Opvallend is dat eenderde van de respondenten aangeeft dat er niets verandert omdat de discussie niet speelt op die school. Scholen die het uiterlijk van Piet wel veranderen of al hebben veranderd, doen dat vooral door zwarte vegen aan te brengen (24 procent) of een mix te maken van kleuren (23 procent).

Verandering
In de enquête is ook gevraagd naar het ‘type’ school. Uit deze reacties blijkt dat vooral op ‘witte scholen’ men geen verandering wil aanbrengen: 70 procent tegenover 40 procent van de ‘zwarte’ scholen. Ook geven leraren op ‘witte scholen’ minder vaak dan anderen aan dat de traditie in de toekomst aangepast zal worden.

Er zijn grote regionale verschillen. Zo zegt ongeveer de helft van de leraren in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland dat het sinterklaasfeest al is aangepast of dat dat dit jaar gebeurt. In Friesland, Drenthe en Zeeland zegt 90 procent dat er geen verandering komt. Bovendien blijkt dat hoe kleiner de vestigingsplaats is, hoe minder er iets verandert.

Belangrijkere zaken
Bijna 1700 van de ruim 4000 ondervraagden geeft aan het debat over Zwarte Piet onzin te vinden omdat er belangrijkere zaken zijn. Opvallend is dat de ruim tachtig A4’tjes aan losse opmerkingen bij de enquête, juist aangeeft dat de discussie leeft.

Op de vraag: 'Wie bepaalt of het uiterlijk van zwarte piet wordt aangepast?' kwam een even veelzijdige reactie: het schoolbestuur (28 procent), de schoolleider (28 procent), ouders (18 procent) of een werkgroep (29 procent). 56 procent van de respondenten gaf aan dat het lerarenteam ook betrokken is bij het besluit.

De AOb vindt dat ook de enige juiste plaats waar over de pieten-discussie besloten moet worden: door lerarenteams samen met de ouders. De bond kan zich voorstellen dat het uiterlijk van Zwarte Piet in de loop der jaren langzaam verandert op de meeste scholen.

De Zwarte Pieten-enquête is gestuurd naar 25 duizend AOb-leden. Ruim vijfduizend begonnen aan de enquête en meer dan vierduizend personen (16 procent) vulden alle vragen in. Op de vraag 'Wie besluit of het uiterlijk van zwarte piet wordt aangepast' waren meer antwoorden mogelijk. In de bijlage hieronder vindt u alle resultaten en het artikel 'Zwarte Piet gewoon welkom' uit het nieuwe Onderwijsblad.

VorigeInvulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam
Volgende'Grote steden 'verbijsterd' over bezuiniging onderwijsachterstand
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter