Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Zwakke scholen voortgezet onderwijs zeldzaam

Zwakke scholen voortgezet onderwijs zeldzaam

In december 2013 staan 8 scholen met in totaal 8 afdelingen als ‘zeer zwak’ bekend bij het project Leren Verbeteren, het project van de VO-raad en de AOC Raad dat (zeer) zwakke scholen begeleidt. Dit aantal is niet eerder zo laag geweest. De daling die zich vanaf november 2010 aftekent zet nog steeds door. In het Onderwijsverslag van 2012 constateerde de Inspectie al dat scholen die zwak of zeer zwak zijn geweest in staat blijken om ‘duurzaam’ te verbeteren. Het aantal zeer zwakke scholen op de lijst van de Onderwijsinspectie bedraagt 10, met 10 zeer zwakke afdelingen....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad

Verstoorde hersenverbindingen oorzaak dyslexie

Verstoorde hersenverbindingen oorzaak dyslexie

Bij dyslexie loopt niets verkeerd met de opslag van informatie, maar wel met de verwerking ervan, blijkt uit een studie van onderzoekers van KU Leuven in Science. Dyslexie is een erfelijke neurologische stoornis die gekenmerkt wordt door ernstige en aanhoudende problemen met lezen en spellen. Tot nu toe gingen onderzoekers ervan uit dat er bij mensen met dyslexie iets fout loopt bij de manier waarop gesproken taal in de hersenen wordt opgeslagen. We maken daarbij gebruik van fonemen, verzamelingen van klanken waarvan er wereldwijd ongeveer 600 kunnen worden onderscheiden, maar waarvan elke...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Dyslexie

Criteria anti-pestprogramma's bekend

Criteria anti-pestprogramma's bekend

Scholen moeten een antipestprogramma hebben dat theoretisch goed is onderbouwd en empirisch adequaat is onderbouwd. Ook moet duidelijk zijn beschreven wat de randvoorwaarden zijn om het programma uit te voeren. Dit zijn de drie hoofdcriteria voor anti-pestprogramma’s. Een commissie van onafhankelijke deskundigen stelde deze criteria op in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Op 1 augustus 2015 treedt de anti-pestwet in werking. Dat betekent dat alle scholen in het funderend onderwijs vanaf dat moment een anti-pestmethode moeten gebruiken waarvan bewezen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Pesten

Eindtoets waarschijnlijk vanaf 2015 verplicht

Eindtoets waarschijnlijk vanaf 2015 verplicht

De eindtoets in het primair onderwijs wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf 2015 verplicht en dan in april afgenomen. Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt voorstander te zijn van het voorstel van de VVD om de toets zo vroeg mogelijk in de periode van half april tot half mei af te nemen. Dat bleek op dinsdag 3 december tijdens een debat over het wetsvoorstel eindtoets. De liberalen dienden daartoe een motie in. De Tweede Kamer had het afnamemoment al vastgesteld in die periode in het voorjaar. De PO-Raad heeft altijd gepleit voor een afnamemoment later in het jaar. Hierdoor wordt het schooladvies...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Internationale vergelijking: Nederlands onderwijs nog steeds in toppositie

Internationale vergelijking: Nederlands onderwijs nog steeds in toppositie

Uit het dinsdag 3 december gepubliceerde PISA-rapport blijkt dat Nederlandse 15 jarige leerlingen het goed doen in internationale vergelijkingen. Op het vak wiskunde scoren binnen Europa alleen de 15-jarigen in Zwitserland en Liechtenstein beter dan hun leeftijdgenoten in Nederland. Belangrijker dan de absolute positie is de trend in Nederland zelf. Nederland blijft internationaal gezien goed presteren op het gebied van wiskunde (523 versus OESO-gemiddelde van 494). Toch is de gemiddelde wiskundevaardigheid van 15-jarigen in Nederland vanaf 2003 gedaald. De afnemende prestaties van Nederlandse...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PISA