Onderwijsnieuws algemeen

De krant lezen met leerlingen

De krant lezen met leerlingen

Het journaal is saai en de krant staat vol moeilijke woorden. Althans, dat denken veel leerlingen, maar als docent kun je die gedachten veranderen. Er zijn namelijk diverse actualiteitsprogramma’s op kinderen gericht. Een voorbeeld hiervan is natuurlijk het Jeugdjournaal dat elke avond wordt uitgezonden en de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld op een makkelijke manier verteld. Het nieuws bijhouden is belangrijk voor de mensenkennis, maar ook algemene kennis. En daar kan school ook een grote rol bij spelen, door in het lesprogramma de actualiteit mee te nemen. Al wordt er aangeraden om ook thuis......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Krant | Kidsweek

Zonnepanelen op schooldaken

Zonnepanelen op schooldaken

Het was begin 2011 toen de eerste basisschool in Nederland het eerste zonnepaneel geplaatst kreeg. Inmiddels zijn vele scholen in de daarop volgende jaren dit voorbeeld gevolgd, maar het kan beter en het kan meer. Nederland heeft ruim 7000 lagere en middelbare scholen, tel eens uit hoeveel vierkante meters zonnepanelen dat zijn... Vierkante kilometers zelfs! Vele tot nu toe ongebruikte meters liggen te wachten om benut te worden. Waar is het wachten op? Financiën en regelsOndanks dat meer en meer scholen in Nederland het belang inzien van duurzame energie, en dan ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zonnepanelen

Staatssecretaris Dekker trekt beurs voor bijspijkerles

Staatssecretaris Dekker trekt beurs voor bijspijkerles

Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) stelt in 2017 9 miljoen euro beschikbaar voor zomerscholen. Tot voor kort hadden de meeste leerlingen die op hun rapport net tekort kwamen maar twee keuzes: zitten blijven of overgaan naar een lager niveau. Middelbare scholen bieden tegenwoordig een alternatief: leerlingen kunnen naar een zomerschool om hun leerachterstand weg te werken. Zomerscholen dragen bij aan het terugdringen van het percentage zittenblijvers. Op dit moment blijft 5,3 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijs zitten. Staatssecretaris Dekker: ‘Zittenblijven is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zomerschool

Wetsvoorstel maakt samenwerkingscolleges in mbo mogelijk

Wetsvoorstel maakt samenwerkingscolleges in mbo mogelijk

De verwachte krimp van het aantal mbo-studenten in de komende jaren mag niet leiden tot een verschraling van het opleidingsaanbod in de regio’s. De studiemogelijkheden moeten breed, toegankelijk en herkenbaar blijven. Daarom wil minister Bussemaker van Onderwijs het veel makkelijker maken voor mbo-instellingen om samen opleidingen aan te bieden. De bewindsvrouw opent vandaag een internetconsultatie voor het wetsvoorstel samenwerkingscollege dat hier ruimte voor maakt. ‘Samenwerkingscolleges dragen niet alleen bij aan een stabiel en uitgebreid studieaanbod in gebieden waar het aantal mbo-studenten afneemt’,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

Nieuw lesmateriaal: Prinsjesdag in het nieuws

Nieuw lesmateriaal: Prinsjesdag in het nieuws

Nieuws in de klas heeft nieuwe lesbundels over Prinsjesdag uitgebracht voor het primair en voortgezet onderwijs. Met de opdrachten behandelt u de berichtgeving over de Rijksbegroting, de troonrede, de rol van de koning en het kabinet en de Algemene Beschouwingen. Bij het lesmateriaal is ook een overzicht te vinden met de Prinsjesdagdossiers van verschillende nieuwssites. Via de Nieuwsservice kunnen docenten kosteloos dag- en weekbladen aanvragen om het nieuws rondom Prinsjesdag met leerlingen te volgen. In de lesbundels leren leerlingen de tradities en procedures kennen rondom Prinsjesdag.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Prinsjesdag | burgerschap | mediawijsheid