Subsidieregeling opleiding onderwijsassistenten tot leraar verlengd

Bent u onderwijsassistent of leraarondersteuner? En wilt u uw onderwijsbevoegdheid halen om als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen? Dan kan uw schoolbestuur of school een bijdrage krijgen voor de kosten van uw opleiding. Vraag aan uw schoolbestuur of leidinggevende om dit voor u aan te vragen.

Gezien het nijpende lerarentekort is de subsidieregeling verlengd. Zo kunnen meer assistenten en ondersteuners de opleiding volgen.

Subsidie aanvragen

Aanvragen voor kalenderjaar 2022 kunnen tot en met 15 oktober 2022 worden ingediend. De aanvraagperiode voor het kalenderjaar 2023 start op 1 januari 2023 en duurt tot en met 15 oktober 2023.

Hoogte subsidie

Per assistent of ondersteuner is maximaal € 20.000 tegemoetkoming beschikbaar: €5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor subsidieronde 2022 (verspreid over maximaal 4 jaren) is verhoogd van € 8 miljoen naar € 14 miljoen. Daardoor kunnen 700 assistenten of ondersteuners een subsidie krijgen.

Bron: Rijksoverheid

VorigeDe belangrijkste meta tags volgens een SEO-specialist
VolgendeSoftware cursussen waar iedereen wat aan heeft
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter