Subsidie Groene gezonde schoolpleinen gelanceerd

Ruim honderd bestuurders, beleidsadviseurs, schooldirecteuren en leerkrachten spraken afgelopen 19 oktober op de Schoolpleinentop met elkaar over het belang van groenblauwe schoolpleinen. De uitgesproken ambitie is om voor 2030 de pleinen van vijfhonderdvijfenzeventig Zuid-Hollandse scholen te vergroenen. Dat is de helft van alle Zuid-Hollandse basisscholen. Groenblauwe schoolpleinen zijn van belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. De provincie Zuid-Holland maakte op de top bekend € 600.000 subsidie beschikbaar te stellen voor minimaal acht groene gezonde schoolpleinen in versteende wijken.

Goed voor mens én natuur

Een groenblauw schoolplein is een ideale uitdagende speelplek voor kinderen, een prachtig ‘lokaal’ voor buitenlessen en een mooie groene ontmoetingsplek voor de buurt. Een plek om de hoek die kinderen weer met de natuur verbindt, waar kinderen creatiever en gezonder spelen én beter kunnen leren. En dat niet alleen. Een groen schoolplein is op hete dagen een stuk koeler, vangt meer water op en is goed voor de biodiversiteit.

Meindert Stolk (gedeputeerde provincie Zuid-Holland, Gezond en veilig): ‘Elk kind verdient een groene speel- en leerplek. Daar zetten wij ons als provincie graag voor in. Meer dan 300.000 Zuid-Hollandse kinderen spelen en leren op de schoolpleinen. Door ze te vergoenen bieden we direct een fijnere en gezondere plek om op te groeien en leren ze ook meer over de natuur.’

Samen investeren

Ook gemeente Rotterdam vergroent de komende 4 jaren weer minimaal twintig schoolpleinen. Gemeente Dordrecht gaat de huidige subsidieregeling voor Groenblauwe Schoolpleinen tot eind 2026 te verlengen. De ambitie in Dordrecht is dat in 2030 tachtig procent van de scholen een Groenblauw plein heeft. Binnen het landelijke project Gezonde Schoolpleinen zoeken Jantje Beton en IVN Natuureducatie vijf ambassadeursgemeenten, die zich gaan inzetten voor uitdagende, natuurrijke schoolpleinen en de Bernard van Leer Foundation investeert in het breder toegankelijk maken van schoolpleinen voor alle gezinnen in de buurt, met name gezinnen met jonge kinderen.

Vincent Karremans (Wethouder gemeente Rotterdam): ‘De gemeente Rotterdam is er trots op om gastheer te zijn van deze Schoolpleinentop. Het is slim en logisch om onze kennis en ervaring met elkaar te delen. We werken per slot van rekening allemaal aan hetzelfde doel. Ook komende jaren blijft Rotterdam investeren om meer groenblauwe schoolpleinen te maken.’

De schoolpleinentop is een initiatief van IVN Natuureducatie, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Dordrecht en gemeente Den Haag.

VorigeDe vijf leukste ideeën voor Halloween in de klas
VolgendeDit zijn de leukste kerstpakket ideeën voor leerkrachten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter