Onderwijsnieuws algemeen

Medezeggenschap in onderwijs versterkt

Medezeggenschap in onderwijs versterkt

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Studenten, leerlingen, ouders en docenten krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren. Minister Bussemaker is blij dat de medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen met deze wet verstevigd wordt: “Met deze wet wordt de medezeggenschap beter in positie gebracht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. Want van meer betrokkenheid, inspraak......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijs

Rekentoets goed gemaakt door vwo-leerlingen

Rekentoets goed gemaakt door vwo-leerlingen

Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97% van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen en dan is de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld. Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerste mee voor het behalen van het eindexamen. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast. Volgens staatssecretaris Dekker laten de resultaten eens te meer zien dat het belangrijk is in te blijven zetten op goed rekenonderwijs: ‘Rekenen is een belangrijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Pact moet aantal thuiszitters terugdringen

Pact moet aantal thuiszitters terugdringen

Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) hebben in Utrecht een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Ook heeft Dekker voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert aangesteld om de afspraken uit dit Pact aan te jagen. Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen jaar zaten circa 10.000 kinderen voor korte of lange tijd thuis. ‘Dat aantal moet omlaag. Elk kind heeft recht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Thuiszitters

Tweederde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

Tweederde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar 525 schoolleiders op hebben gereageerd. In 31 procent van de gevallen betrof het slechts één leerling, in 69 procent van de gevallen twee, drie of meer. Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, een derde op aanvraag van ouders. In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Nieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand

Nieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand

Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie. Het effect op hun ontwikkeling is het grootste wanneer kinderen met een taalachterstand samen in een groep zitten omdat dit zorgt voor meer focus en daarmee hogere kwaliteit. Dit blijkt uit drie onderzoeken die staatssecretaris Dekker (Onderwijs) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is voor het eerst dat onderzoekers Nederlandse kinderen voor langere tijd hebben gevolgd om de effecten van voorschoolse educatie vast te stellen. Kinderen met een risico op (taal)achterstand......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek | Leerachterstand