Onderwijsnieuws algemeen

Op weg naar 100 procent bevoegd gegeven lessen

Op weg naar 100 procent bevoegd gegeven lessen

Leerlingen op middelbare scholen hebben in 2014 bijna altijd les gekregen van een bevoegde docent. Een kleine 95 procent van de lessen werd gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. ‘De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van de leerlingen en aan hun plezier op school’, schrijft staatssecretaris Dekker van onderwijs vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De cijfers komen uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2014). Dekker gaat de komende tijd inzetten op het behalen van 100 procent......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bevoegd-lesgeven

School Hart van Oijen eerste in Top 15 Energiezuinige scholen

School Hart van Oijen eerste in Top 15 Energiezuinige scholen

De multifunctionele accommodatie Hart van Oijen, en met name basisschool De Kleine Weide, is als eerste geëindigd in de tweede Top 15 Energiezuinige Scholen. Judith Arends, manager Duurzame bouw, Regio en Samenleving bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft zojuist deze school bloemen en een feestelijke taart aangereikt. De school is op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de in totaal vier energieleverende scholen van Nederland. In totaal hebben 30 scholen – waarvan 4 energieleverend - meegedongen naar de prijs voor de energiezuinigste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Energie

Meerderheid leraren ervaart grote problemen bij de uitvoering van passend onderwijs

Meerderheid leraren ervaart grote problemen bij de uitvoering van passend onderwijs

Grote problemen met passend onderwijs: de situatie in het basisonderwijs blijft slecht, in het voortgezet onderwijs is de situatie sterk verslechterd Twee jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs heeft een grote groep leraren (basisonderwijs: 43%, voortgezet onderwijs: 54%) er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden. De groep leraren die daar wel alle vertrouwen in heeft, is erg klein (basisonderwijs en voortgezet onderwijs: 3%). Veel leraren geven dan ook aan (basisonderwijs: 42%, voortgezet onderwijs: 57%) dat op hun school......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: passend-onderwijs

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs daalt

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs daalt

Steeds meer kinderen krijgen een plek in het reguliere onderwijs. Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. In totaal met bijna 3600 kinderen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) woensdag aan de Tweede Kamer in de negende voortgangsrapportage passend onderwijs. Ook in het voortgezet speciaal onderwijs is sprake van een daling. Het aantal leerlingen is hier voor het eerst sinds jaren omlaag gegaan. Het gaat om een afname van 1250 kinderen. 'Dit zijn in totaal bijna......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: speciaal-onderwijs

Minder werk en meer waardering voor goede scholen

Minder werk en meer waardering voor goede scholen

Basisscholen, middelbare scholen en scholen in het mbo krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Ook kunnen scholen behalve het oordeel 'voldoende' straks ook de waardering 'goed' krijgen. Met de introductie van de waardering ‘goed’ krijgen scholen een stimulans om zich te verbeteren. De afgelopen jaren heeft de Inspectie deze nieuwe werkwijze in pilots getest. De ervaringen zijn zo goed dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker deze nu breed doorvoeren. Doordat het aantal (zeer) zwakke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Inspectie