Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Wensen PO-Raad opgenomen in wetsvoorstel Onderwijs in Friese taal

Wensen PO-Raad opgenomen in wetsvoorstel Onderwijs in Friese taal

13 mei 2013. Als het aan het kabinet ligt, krijgt de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Op 1 mei stuurde de regering hiertoe een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is mede door de lobby van de PO-Raad op een aantal punten aangepast. De PO-Raad is verheugd dat aan haar adviezen gehoor is gegeven. Eén van de voorwaarden waaraan de provincie moet voldoen, is aantonen dat er in het Friese onderwijs voldoende draagvlak is voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderzoek naar innovatiekracht: de juiste mix van willen, kunnen en mogen innoveren

Onderzoek naar innovatiekracht: de juiste mix van willen, kunnen en mogen innoveren

Ict heeft het onderwijs veel te bieden, maar ict-ontwikkelingen gaan steeds sneller. De adoptie van telefonie nam bijna de hele vorige eeuw in beslag, de pc deed er twee decennia over, maar de adoptiesnelheid van smartphone devices is alweer 10x sneller dan dat van de pc. Hoe kun je als onderwijsinstelling meegroeien met die ontwikkelingen en optimaal profiteren van ict? Voor lerarenopleidingen, die leraren voorbereiden op de toekomst, is het van belang om de eigen innovatiekracht te versterken. Maar hoe doe je dat? Hoe stel je je onderwijsprofessionals in staat om structureel te innoveren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Eindexamens beginnen weer

Eindexamens beginnen weer

Voor meer dan 207.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Vmbo'ers doen vanmiddag Frans, havisten management en organisatie en voor de vwo'ers staat Nederlands op het programma. Strenger Uit een enquête van NOS op 3 onder 3000 scholieren blijkt dat 90 procent verwacht dat er dit jaar veel minder mensen zullen slagen door de strengere exameneisen. Op havo en vwo mag je voor wiskunde, Engels en Nederlands niet meer dan één 5 hebben op je eindlijst. Geen tussenjaar Verder blijkt dat veel scholieren geen tussenjaar nemen vanwege......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Hoorzitting openbaarmaking eindtoetsgegevens op 13 mei

Hoorzitting openbaarmaking eindtoetsgegevens op 13 mei

De advocaat van de PO-Raad gaat volgende week namens 155 schoolbesturen uitleggen waarom zij niet wil dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de eindtoetsgegevens openbaar maakt. Op 13 mei vindt de hoorzitting plaats waarin het bezwaarschrift van de besturen wordt toegelicht. Dekker beslist daarna opnieuw wat hij met de toetsinformatie gaat doen. De staatssecretaris was in maart nog van plan de gegevens over de afgelopen drie jaren aan RTL Nieuws te geven. Die had daarvoor een Wob-verzoek ingediend. Het besluit van Dekker leidde tot veel verontwaardiging bij de schoolbesturen. Zij zijn......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Gemeenten houden geld voor onderwijsachterstanden in portemonnee

Gemeenten houden geld voor onderwijsachterstanden in portemonnee

Gemeenten geven te weinig geld uit aan het wegwerken van onderwijsachterstanden. Geld dat zij daarvoor krijgen van de Rijksoverheid is tussen 2006 en 2010 niet besteed of niet aan de juiste doelen uitgegeven. Het gaat om bijna veertig miljoen euro. Dat blijkt uit het Rijksjaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap dat vandaag is gepubliceerd. De PO-Raad vindt dat het geld moet worden uitgegeven aan dat waarvoor het is bedoeld: aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor voorschoolse educatie zoals schakelklassen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad