Dat blijkt uit de LAKS-monitor, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder 60.000 scholieren, dat het LAKS elke twee jaar laat uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat veel scholieren slecht zijn te spreken over de manier waarop hun docent lesgeeft.

In 2010 was elf procent van de scholieren ontevreden over de manier van lesgeven, in 2014 is dat percentage gegroeid tot twintig procent. Het aantal scholieren dat tevreden is over hun docenten bleef gelijk op 60 procent. Docenten weten scholieren echter minder goed te motiveren: de ontevredenheid van scholieren over de motivatie door docenten nam toe van veertien procent in 2010 tot negentien procent in 2014. Dat zijn opmerkelijke cijfers, vooral na de recente conclusie van de Inspectie van het Onderwijs hierover. Over de vakkennis van docenten zijn scholieren juist goed te spreken: de tevredenheid steeg naar 78 procent in 2014.

Ook het belang dat scholieren hechten aan studiekeuze komt in het onderzoek aan bod. Scholieren zijn ontevreden over de begeleiding van school bij studiekeuzemomenten, zoals de sector- of profielkeuze of rondom de keuze voor een vervolgopleiding. Met het oog op de invoering van het leenstelsel voor het hoger onderwijs maakt het LAKS zich hierover grote zorgen. De noodzaak van een juiste studiekeuze is groot, terwijl momenteel twintig procent van de scholieren ontevreden is over de begeleiding bij een vervolgstudie.

Het LAKS heeft de scholieren verder gevraagd naar hun tevredenheid over onderwerpen zoals veiligheid, lesinhoud, leren met een beperking en de mogelijkheid tot inspraak. In totaal komen in het onderzoek 18 verschillende onderwerpen aan bod.

Met de resultaten wil het LAKS scholieren en scholen een instrument te geven om met elkaar in gesprek te gaan. Daarom worden de resultaten niet alleen landelijk gepresenteerd, maar zijn de resultaten ook inzichtelijk per school voor zowel de deelnemende scholen als voor de leerlingen die hebben meegedaan aan de LAKS-monitor.

VorigeLobby-update: digitalisering van het onderwijs en aangenomen moties en Wet werk en zekerheid
VolgendeSectorplan behoudt jonge leraar voor het onderwijs, vraag subsidie aan
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter