Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Speciaal-onderwijs

Onderwijs dossier Speciaal-onderwijs

Het Docentenplein onderwijs dossier "Speciaal-onderwijs" bevat:

"Speciaal-onderwijs" in het onderwijsnieuws

Aantal leerlingen op (v)so stijgt

Voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs lijkt het aantal leerlingen op het (voortgezet) speciaal onderwijs weer te stijgen. Dat komt naar voren uit de voorlopige leerlingentelling '17-'18 van het...

→ Lees dit artikel


Aantal leerlingen in speciaal onderwijs daalt

Steeds meer kinderen krijgen een plek in het reguliere onderwijs. Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. In totaal...

→ Lees dit artikel


Steeds meer leerlingen op speciale school

Het aantal leerlingen dat naar een speciale school gaat, neemt flink toe. Vooral in het voortgezet onderwijs krijgen steeds meer jongeren speciaal onderwijs, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...

→ Lees dit artikel