Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Over Ardusat, passend onderwijs en de Google Play Store voor docenten

Over Ardusat, passend onderwijs en de Google Play Store voor docenten

Drie onderwerpen in de 20e Kennisnet Innovatie podcast. Mike trapt high tech af met het Ardusat project. Dit is een satteliet die in oktober de ruimte in gaat met aan boord een Arduino computertje met alle mogelijke denkbare sensoren. Scholen gaan hier in november experimenten op uitvoeren. Frans vertelt over zijn bezoek aan basisschool Pluspunt in Rotterdam waar passend Onderwijs volledig is gerealiseerd. Mede dankzij het Exova-concept, een concept dat is ontwikkeld door Jan Hendrickx, de man achter Leonardo. Tot slot een update over wat Google wil gaan doen voor het onderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Minder vaste contracten in primair onderwijs

Minder vaste contracten in primair onderwijs

Steeds minder werknemers in het primair onderwijs krijgen een vast contract. Bijna de helft van de nieuwe krachten wordt aangesteld zonder dat zij uitzicht hebben op een vast dienstverband. Twee jaar geleden gold dat nog voor iets meer dan een kwart van de nieuwelingen. Ongeveer de helft van alle personeel is ervan overtuigd nog lang bij de werkgever te blijven werken. In 2011 ging het nog op driekwart van de werknemers. Dat blijkt uit de recente analyse van data uit het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012 (POMO 2012) uitgevoerd door CAOP Research in opdracht van het Arbeidsmarktplatform......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Houvast bij innoveren – masterclass leren innoveren

Houvast bij innoveren – masterclass leren innoveren

Innoveren wordt vaak gezien als een wat ongrijpbaar proces. Dat komt omdat innoveren per definitie gaat om het creëren van iets nieuws of een nieuwe situatie in de toekomst. Het maakt hierbij nog al een verschil of je de toekomst ziet als iets wat je slechts overkomt of iets waar je invloed op kan uitoefenen. Deze laatste positieve houding vormt de start van het innoveren. Dit, en hoe innoveren met ict in onderwijs verder in zijn werk gaat, kwam aan bod in de Masterclass Leren innoveren op woensdag 15 mei georganiseerd door Kennisnet in samenwerking met Iselinge Hogeschool. Daarbij kwamen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Overheidssturing op examenresultaten werkt averechts

Overheidssturing op examenresultaten werkt averechts

Het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen in het voortgezet onderwijs mag niet te groot zijn. Onderzoek naar de effecten van de sturing op het verkleinen van dit verschil laat zien dat deze sturing vooral leidt tot nog meer ‘teaching to the test’. Leraren Nederlands en Moderne Vreemde Talen worden onder druk gezet om steeds meer aandacht te besteden aan de training van het centraal examen en dat bestaat uit leesvaardigheid, waardoor er steeds minder tijd en aandacht overblijft voor andere taalvaardigheden, zoals schrijven en spreken. Vandaag is in Den Haag......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LevendeTalen

'Thuis les volgen alleen voor selecte groep leerlingen'

'Thuis les volgen alleen voor selecte groep leerlingen'

De communicatie tussen ouders, maatschappelijke instanties en scholen moet worden verbeterd. Daarmee is in veel gevallen te voorkomen dat leerlingen onnodig thuis komen te zitten. Ook passend onderwijs draagt daaraan bij. Thuis les volgen, moet voorbehouden zijn aan leerlingen voor wie andere oplossingen echt niet werken. Dat stelt de PO-Raad in reactie op het rapport Van leerplicht naar leerrecht van de Kinderombudsman. Die constateert in zijn rapport dat regelgeving maatwerk nu in de weg staat. Duizenden kinderen gaan daardoor niet naar school, concludeert hij. Het gaat vooral......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad