Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Werkloosheid in het onderwijs groeit hard

Werkloosheid in het onderwijs groeit hard

Uit cijfers van het CBS en UWV blijkt dat het aantal werklozen in het onderwijs afgelopen april met ruim 2.000 is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging doet zich vooral voor in het primair onderwijs, ziet het Participatiefonds, met wel 35 procent. De premiekosten voor scholen zullen daardoor naar schatting met wel 50 miljoen euro oplopen. “Ik kan op een briefje geven dat schoolbesturen dan verder gaan snijden in de formatie”, zegt AOb-bestuurder primair onderwijs Liesbeth Verheggen. Zij vreest daarom voor nog eens 700 tot 800 extra ontslagen. In totaal is het aantal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Docentenbaan | AOB

Strenge protocollen rond eindexamens

Strenge protocollen rond eindexamens

Om ervoor te zorgen dat eindexamens niet van tevoren uitlekken, zijn er strenge regels en protocollen. Het ministerie van Onderwijs, het College voor Examens en de Onderwijsinspectie zijn daarbij betrokken. De eindexamens worden strak in plastic geseald, met een voor- en achterblad zodat de opgaven niet te lezen zijn. De dozen met examens worden aangetekend bij de scholen afgeleverd. Speciaal daarvoor bevoegde medewerkers nemen de levering in ontvangst. Zij leggen de examens op een veilige plaats op school en halen ze er ook weer uit op de dag van het eindexamen. Het plastic......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Welke functie heeft het centraal eindexamen straks nog?

Welke functie heeft het centraal eindexamen straks nog?

Deze week zijn de uitslagen van het eindexamen in het voortgezet onderwijs bekend. Het centraal examen heeft een functie voor de leerlingen, het vervolgonderwijs, de school en ook de maatschappij. Allereerst biedt het behalen van het diploma de eindexamenleerlingen toegang tot vervolgonderwijs of werk. Daarnaast biedt het het vervolgonderwijs en de maatschappij een normering van het niveau van de leerling op één moment in hun ontwikkeling. Een afgeleide functie van het eindexamen is dat de examenresultaten scholen informatie bieden om het onderwijs te verbeteren. In het onderwijs zijn een aantal ontwikkelingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Hoe geef je mondelinge feedback via de iPad?

Hoe geef je mondelinge feedback via de iPad?

Pabo’s in Nederland zijn druk aan het experimenteren met nieuwe innovatieve toepassingen voor hele diverse onderwijsvraagstukken. Kennisnet ondersteunt deze pabo’s met een innovatieregeling. Deze regeling is in november gestart en deze instellingen zitten nu midden in de experimenteerfase. Tijd om te kijken hoe het gaat! Mondelinge feedback Op de pabo-opleiding van Windesheim Flevoland stellen studenten hun leerdoelen op samen met hun begeleiders. Zo’n leerdoel gaat over een didactische competentie in kritische beroepssituaties. De student gaat aan de slag met een leerdoel in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Scholieren opgelucht dat examens geldig zijn verklaard

Scholieren opgelucht dat examens geldig zijn verklaard

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is opgelucht dat alle examens geldig zijn verklaard. Wel vraagt het LAKS zich af waarom scholieren zolang in onzekerheid hebben moeten zitten. Remco Barendregt, voorzitter van het LAKS: ” Het is onacceptabel dat dit 8 dagen heeft geduurd. Scholieren zaten in onzekerheid en een grote groep VMBO-scholieren heeft nu zelfs een dag minder om voor hun herkansingen te leren.” Na langdurig onderzoek van de Onderwijsinspectie en Justitie is gebleken dat tijdens de examens geen sprake was van collectieve fraude. De Staatsecretaris heeft dan ook besloten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen