Onderwijsnieuws Docentenplein

Onderzoek: Scholieren hebben nog steeds last van grote klassen

Onderzoek: Scholieren hebben nog steeds last van grote klassen

Nog steeds hebben veel middelbare scholieren last van grote klassen, blijkt uit onderzoek van het Jongerenpanel van EenVandaag onder 1.000 scholieren. Vier op de tien (39%) ondervraagde leerlingen zeggen dat er afgelopen schooljaar te veel leerlingen in hun stamklas zaten om goed les te krijgen. Veel leerlingen geven aan dat er weinig tot geen tijd is voor extra vragen of uitleg over de lesstof. Van leerlingen met een stamklas van 27 of meer leerlingen geeft zelfs de helft (55%) aan dat er afgelopen schooljaar te veel leerlingen in hun klas zaten om goed les te krijgen. ‘Er staat maar één...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Klassengrootte

Dekker waarschuwt middelbare scholen voor gevolgen krimp

Dekker waarschuwt middelbare scholen voor gevolgen krimp

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het daardoor lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom in actie komen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage over de aanpak van leerlingendaling. Dekker: “Middelbare scholen zullen vanwege krimp steeds vaker afdelingen moeten sluiten, dat is onontkoombaar. De beschikbaarheid van alle schoolsoorten komt zo echter in het geding. Scholen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Krimp

Recht op toelating bij mbo-instelling voor aankomend studenten

Recht op toelating bij mbo-instelling voor aankomend studenten

Jongeren kunnen niet meer onterecht of om onduidelijke redenen geweigerd worden wanneer zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en voldoen aan de vooropleidingseisen. Zij krijgen het recht op toelating. Een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo moet verbeteren, is online gezet voor internetconsultatie. Het voorstel regelt tevens een vaste landelijke aanmelddatum in het mbo en geeft aankomend mbo-studenten recht op een studiekeuzeadvies....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

Hoe zit het met de Cito Eindtoets na 2015?

Hoe zit het met de Cito Eindtoets na 2015?

Er is veel veranderd in het toetslandschap op de basisschool, en dan met name rond de Cito-toets in groep 8. Politiek gezien is er lange tijd discussie geweest over het al dan niet verplichten van een eindtoets. In 2015 was de kogel door de kerk: alle kinderen in groep 8 maken verplicht een Eindtoets. Betekent dit een verschuiving van het onderwijs? Wat zijn de voordelen van de Cito oefenen nu deze wijziging geldt? En, nog belangrijker, wat betekent het voor ouders als zij hun kinderen willen aanmelden voor het voortgezet onderwijs?

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO | Eindtoets

Werkdruk Onderwijs Onnodig Hoog

Werkdruk Onderwijs Onnodig Hoog

Al jaren wordt er geklaagd over de toename van de werkdruk in het onderwijs. Iets waar een buitenstaander geen bal van snapt, want in het onderwijs heb je toch al zoveel vakantie? En dan ook nog de woensdagmiddag vrij, wat zeuren die leraren nou toch over hoge werkdruk. Werkdruk onderwijs onnodig hoog Zo vlak voor de vakantie is het goed om bij dit al jarenlang bestaande probleem stil te staan. Deskundigen stellen dat de hoge werkdruk vooral komt door de oceaan van vakantiedagen. Al het werk moet gedaan worden in een te korte periode. Ook zou de duur van de werkdag te kort zijn....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: werkdruk onderwijs | basisonderwijs