Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs moeten objectiever en deskundiger worden, zodat ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de wettelijke eisen die worden gesteld aan examencommissies in het mbo verder worden aangescherpt. De maatregelen moeten leiden tot een betere kwaliteit van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens het kabinet hebben mbo-studenten recht op goede examens zodat zij ook écht getoetst worden op wat ze moeten kennen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

Experiment regelluwe scholen kan van start

Experiment regelluwe scholen kan van start

Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen aan het experiment regelluwe scholen mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er les gegeven moet worden en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het experiment start per 1 januari 2016.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid | Excellente-school

Ruim 80% van eind groep 8 leerlingen haalt rekendoelstelling niet

Ruim 80% van eind groep 8 leerlingen haalt rekendoelstelling niet

Nog geen 15% van de leerlingen van eind groep 8 haalt voor rekenen het 1F-niveau dat zij zouden moeten halen. Dit wordt veroorzaakt doordat veel leerkrachten in het basisonderwijs zich laten leiden door de resultaten van de tussentijdse Cito voortgangstoetsen, terwijl de Cito-toetsen voor groep 6, 7 en 8 nog niets met het referentiekader rekenen te maken hebben. Ruim 5 jaar na de invoering van de wet wordt er nog verouderd toets- en lesmateriaal aan basisscholen geleverd. Leerkrachten in het basisonderwijs vertrouwen erop dat de lesmethode en de voortgangstoetsen aangepast zijn aan het referentiekader...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO | Rekenen

Dekker: Informatie over scholen toegankelijker voor ouders en leerlingen

Dekker: Informatie over scholen toegankelijker voor ouders en leerlingen

Gegevens over scholen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten beter inzichtelijk worden voor ouders en leerlingen. Dit helpt hen bij het kiezen van de juiste school en vergroot hun betrokkenheid bij het onderwijs. Bovendien wordt de kwaliteit van scholen beter zichtbaar. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen hebben veel ruimte om maatwerk te bieden en om zich te onderscheiden, maar overzichtelijke informatie ontbreekt vaak nog. Gegevens zijn niet beschikbaar, moeilijk te vinden of worden slecht gepresenteerd. Staatssecretaris Dekker:...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolinformatie

Hogescholen en universiteiten aan de slag met Leven Lang Leren

Hogescholen en universiteiten aan de slag met Leven Lang Leren

19 Hogescholen gaan serieus werk maken van deeltijdonderwijs. De deeltijdstudent was voor bij- en omscholing jarenlang grotendeels toegewezen op deeltijdonderwijs dat te veel leek op het voltijdonderwijs. Hierbij werd te weinig rekening gehouden met de reeds opgedane kennis van de student en bijvoorbeeld de werktijden van de deeltijdstudent. De hogescholen krijgen nu meer ruimte om hun onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoeften van studenten en werkgevers. Zij slaan nu de handen ineen met het bedrijfsleven om zo het deeltijdonderwijs veel toegankelijker te maken voor werkenden met onderwijs in...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leven-Lang-Leren