Leerkracht wil graag schooltuinieren, maar heeft amper mogelijkheid

Veel basisschoolleraren zouden graag met hun klas in de moestuin aan de slag gaan, maar hebben hiertoe geen mogelijkheid. Dat blijkt uit het Onderzoek Schooltuinen, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Alliantie Schooltuinen. Momenteel heeft slechts één op de vijf leerkrachten met hun klas een moestuin, terwijl 85 procent aangeeft zeker of misschien te willen tuinieren als hiervoor goede mogelijkheden zouden zijn.

De studie, die is uitgevoerd onder 800 basisschoolleerkrachten van groep 5 t/m 8, laat zien dat bij slechts een kwart van de basisscholen in ons land het schooltuinieren in het onderwijsprogramma is opgenomen. 45 procent van de basisscholen beschikt over een schooltuin, maar van deze tuinen wordt nu nog geen twintig procent ook gebruikt. Dit komt onder andere omdat leerkrachten onvoldoende kennis of te weinig tijd hebben.

Meerwaarde schooltuinieren
Ruim twee op de vijf leerkrachten zegt zeker te willen schooltuinieren als die faciliteit er zou zijn. Nog eens bijna de helft zou in dat geval het tuinieren met de klas ook overwegen. Veel meesters en juffen zien namelijk de meerwaarde van moestuinieren. Als redenen om in een schooltuin aan de slag te gaan geven zij aan het belangrijk te vinden dat leerlingen actief buiten bezig zijn en zorg en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen tuintje. Leerkrachten die het tuinieren niet zien zitten, vinden vooral dat ze hiervoor te weinig tijd hebben.

Leerkrachten die nu wel gebruik maken van een schooltuin doen dit gemiddeld ruim 15 keer per jaar. Een derde van hen zou graag vaker gebruik maken van de moestuin, op het schoolplein of op een schooltuinencomplex. Wel is er bij veel meesters en juffen behoefte aan meer ondersteuning bij het tuinieren, zowel als het gaat om onderhoud als om de begeleiding van leerlingen bij de lessen.

Alliantie Schooltuinen
Om een schooltuin net zo normaal te maken als een gymlokaal in het onderwijs, hebben IVN Natuureducatie, Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (Vereniging GDO), Adviesbureau Beleef & Weet en de ondernemers Rob Baan (Koppert Cress) en Simon Groot (East West Seed) de handen ineengeslagen. Vanaf 8 september vormen deze partijen de Alliantie Schooltuinen. Samen willen zij de komende vier jaar het schooltuinieren op de kaart zetten en het onderwijs ondersteunen door middel van een landelijk kennisnetwerk, het verbinden van bestaande initiatieven en het stimuleren en faciliteren van nieuwe schooltuinen.

Annerie Rutenfrans van Adviesbureau Beleef & Weet: ‘Een schooltuin kan een geweldige bijdrage leveren aan de gezonde leefstijl van onze kinderen. Een kind dat zelf groenten teelt, gaat die ook eten en lekkerder vinden. Bovendien levert een schooltuin een praktische context voor andere vakken. We doen dan ook een beroep op de overheid om de komende jaren te investeren in de schooltuin en de hulptroepen van de leerkracht.’

VorigeDigitaal leren met prikkelende vragen van BN'ers
VolgendeTips die je moet weten over de bescherming van je hond
Reacties (1)
Gebruiker
Moestuinieren met Kinderen
3-1-2022

Message: Wat fijn om hier te lezen dat docenten het belang zien van moestuinieren! Inderdaad is de moestuin waardevol om te leren over natuur, voeding en smaken. Maar kinderen leren er ook plannen en samenwerken, ze bewegen meer en je kunt zelfs opdrachten voor rekenen en taal er uitvoeren! Kijk eens op https://moestuinierenmetkinderen.nl/blog/. In deze blogs vinden docenten informatie over aanleg en onderhoud van een moestuin voor kinderen.
Je kunt je ook abonneren op een online cursus die je stap voor stap aan de hand meeneemt bij het opzetten van een moestuin. Als je wilt inclusief kinderactiviteiten en leuke natuurweetjes.

Laat een reactie achter