Onderwijsnieuws Docentenplein

Directeuren en leerkrachten basisonderwijs hebben geen vertrouwen meer in staatssecretaris Sander Dekker

Directeuren en leerkrachten basisonderwijs hebben geen vertrouwen meer in staatssecretaris Sander Dekker

Het vertrouwen van directeuren en leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs in staatssecretaris Sander Dekker is tot een dieptepunt gedaald: slechts 5% van de directeuren en leerkrachten in het basisonderwijs heeft vertrouwen in de staatsecretaris, 40% oordeelt ‘neutraal’, maar geeft de staatssecretaris (nog) wel het voordeel van de twijfel. Eén op de drie directeuren en leerkrachten (34%) heeft geen vertrouwen meer in de staatssecretaris, 21% oordeelt ‘neutraal’ maar geeft de staatsecretaris niet langer het voordeel van de twijfel. Dit zijn de slechtste ‘vertrouwenscijfers’ voor de staatssecretaris...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: DUO | Politiek

Leerlingen scoren steeds beter voor rekentoets

Leerlingen scoren steeds beter voor rekentoets

Middelbare scholieren maken hun rekentoets dit jaar beter dan in 2014. Gemiddeld halen zij een 6,1 en dat is 0,2 punten hoger dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van 2015. Vanaf komend schooljaar gaat de rekentoets voor veel examenkandidaten in het voorgezet onderwijs en het mbo echt meetellen voor het diploma. In het eerste jaar moeten leerlingen een 5 of hoger scoren. Op dit moment haalt ruim 87 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat en bijna 64 procent heeft een 6 of hoger. Dit schrijven minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Bussemaker in gesprek over leraren van de toekomst

Bussemaker in gesprek over leraren van de toekomst

Maandag 29 juni 2015 start minister Bussemaker haar rondgang #leraarwordjenietzomaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 te Leiden vanaf 09.30 uur. U kunt hierbij aanwezig zijn. Goed onderwijs begint bij goede leraren. En goede leraren beginnen bij goede lerarenopleidingen. Opleiders hebben de sleutel in handen om nieuwe generaties voor te bereiden op hun plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker wil met #leraarwordjenietzomaar in gesprek gaan met lerarenopleiders over fundamentele vragen voor de toekomst, hoe zij in die context...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leraren

Onderwijs gebruikt ict volop maar benut niet alle mogelijkheden

Onderwijs gebruikt ict volop maar benut niet alle mogelijkheden

Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen, blijkt uit de Vier in balans-monitor die Kennisnet vandaag publiceert. Het aantal uren dat leraren ict inzetten is sterk gestegen. Alle leraren gebruiken ict, maar het onderwijs zou nog meer uit de mogelijkheden kunnen halen. Zo kun je met ict-toepassingen meer maatwerk bieden bij het geven van instructie en bij het oefenen. De Vier in balans-monitor wordt vandaag in Den Haag gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Onderzoeksconferentie Weten wat werkt met ict. Het onderwijs maakt inmiddels op grote schaal gebruik van ict. Dat is zichtbaar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet | ICT

Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht

Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht

De meeste jongeren maken bewust gebruik van digitale media afhankelijk van het doel; vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling of schoolwerk. Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van lagere onderwijsniveaus (vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen) lijken minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolprestaties dan andere jongeren. Bij hogere onderwijsniveaus zetten jongeren media functioneler in maar ze laten zich er tegelijkertijd meer door afleiden. Meisjes gebruiken sociale...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet