Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Meerderheid leraren ervaart grote problemen bij de uitvoering van passend onderwijs

Meerderheid leraren ervaart grote problemen bij de uitvoering van passend onderwijs

Grote problemen met passend onderwijs: de situatie in het basisonderwijs blijft slecht, in het voortgezet onderwijs is de situatie sterk verslechterd Twee jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs heeft een grote groep leraren (basisonderwijs: 43%, voortgezet onderwijs: 54%) er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden. De groep leraren die daar wel alle vertrouwen in heeft, is erg klein (basisonderwijs en voortgezet onderwijs: 3%). Veel leraren geven dan ook aan (basisonderwijs: 42%, voortgezet onderwijs: 57%) dat op hun school...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: passend-onderwijs

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs daalt

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs daalt

Steeds meer kinderen krijgen een plek in het reguliere onderwijs. Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. In totaal met bijna 3600 kinderen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) woensdag aan de Tweede Kamer in de negende voortgangsrapportage passend onderwijs. Ook in het voortgezet speciaal onderwijs is sprake van een daling. Het aantal leerlingen is hier voor het eerst sinds jaren omlaag gegaan. Het gaat om een afname van 1250 kinderen. 'Dit zijn in totaal bijna...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: speciaal-onderwijs

Minder werk en meer waardering voor goede scholen

Minder werk en meer waardering voor goede scholen

Basisscholen, middelbare scholen en scholen in het mbo krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Ook kunnen scholen behalve het oordeel 'voldoende' straks ook de waardering 'goed' krijgen. Met de introductie van de waardering ‘goed’ krijgen scholen een stimulans om zich te verbeteren. De afgelopen jaren heeft de Inspectie deze nieuwe werkwijze in pilots getest. De ervaringen zijn zo goed dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker deze nu breed doorvoeren. Doordat het aantal (zeer) zwakke...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Inspectie

Onderwijsraad voorstander meer ruimte nieuwe scholen, maar kritisch over de uitwerking

Onderwijsraad voorstander meer ruimte nieuwe scholen, maar kritisch over de uitwerking

De raad steunt het principe van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om de procedure van het starten van scholen te moderniseren, maar vindt dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. De raad sluit aan bij de zienswijze van de staatssecretaris dat ‘richting’ geen criterium meer hoort te zijn bij het besluit om een school te bekostigen en dat bij het starten van een nieuwe school naar de verwachte onderwijskwaliteit en het verwachte leerlingenaantal wordt gekeken. Wel roept de raad de staatssecretaris op om goed naar de uitwerking van het voorstel te kijken. Dit staat in het advies...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Boete ov-reisrecht niet verhoogd

Boete ov-reisrecht niet verhoogd

Oud-studenten die vergeten hun ov-reisrecht stop te zetten hoeven niet te vrezen voor een financiële strop. De vordering, ook wel ‘boete’ genoemd, blijft voorlopig €97 per halve maand, totdat duidelijk is hoe de communicatie verbeterd kan worden. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoek dat zij heeft laten doen onder oud-studenten naar de redenen waarom zij hun reisrecht niet op tijd stopzetten. Uit het onderzoek blijkt dat nog geen 10 procent dit bewust doet en willens en wetens blijft reizen met een reisproduct waar ze geen recht meer...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OV-kaart