Onderwijsnieuws Docentenplein

Healing Garden voor ziekenhuis Schiedam

Healing Garden voor ziekenhuis Schiedam

Het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam en drie onderwijsinstellingen uit de regio zijn een unieke samenwerking aangegaan. Die samenwerking is gericht op het inrichten van de buitenruimte van het ziekenhuis.Studenten van verschillende groene' opleidingen werken met elkaar samen om de tuin rondom het ziekenhuis volgens het Healing Garden-principe te ontwikkelen, aan te leggen en te onderhouden.Bij de aftrap van het langlopende project waren studenten aanwezig van de Inholland-opleiding Landscape and Environment Management in Delft, van een mbo-opleiding Hovenier in Maasland uit de Lentiz...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Toezichthouders scholen uiten grote zorg over invoering Passend onderwijs

Toezichthouders scholen uiten grote zorg over invoering Passend onderwijs

Een kleine 50 Raden van Toezicht van (voornamelijk) scholen voor speciaal onderwijs, samen verantwoordelijk voor ongeveer 100.000 leerlingen, hebben zich in een brief tot minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gewend. Ze spreken hun grote verontrusting uit over de invoering van Passend onderwijs. Om hun wettelijk toezichthoudende rol verantwoord te kunnen blijven vervullen, roepen ze de minister op om snel maatregelen te nemen inzake zowel het tempo als de financiering van de invoering van deze belangrijke onderwijsherziening. Ze wijzen er op, dat de belangen van grote groepen kwetsbare kinderen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

4 Kennisnetsites om met mediawijsheid aan de slag te gaan

4 Kennisnetsites om met mediawijsheid aan de slag te gaan

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2011 vraagt Mediawijzer.net aandacht van ouders, kinderen en leerkrachten voor het belang van mediawijsheid en mediaopvoeding. Dit jaar is het thema mediaopvoeding; de communicatie over media tussen jonge kinderen, hun ouders en leerkrachten. Kinderen lijken redelijk mediawijs, maar ze gebruiken niet altijd alle mogelijkheden en onderschatten hun mediagedrag. Om tijdens en na deze week met dit onderwerp aan de slag te gaan, biedt Kennisnet allerlei diensten om leerkrachten te ondersteunen op het gebied van mediawijsheid: • Online...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Coachs eye

Coachs eye

Pierre Gorissen wees me erop en schreef er ook al over: de app Coach's Eye is sinds kort beschikbaar. Coach's eye is een app waarmee je een filmpje kan opnemen èn die vervolgens kan voorzien van gesproken commentaar en waarmee je strepen, vierkantjes of rondjes op het filmpje op kan zetten.Dat lijkt misschien niet heel spectaculair, maar ik denk dat het voor het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Hogeschool tekent samenwerkingsverband met technasia

Hogeschool tekent samenwerkingsverband met technasia

Woensdag tekenen Jan Steenmeijer, instituutsdirecteur Techniek van NHL Hogeschool te Leeuwarden, en Judith Lechner van de Stichting Expertisecentrum Technasium een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerking willen beide partijen het technasiumonderwijs en de technische hbo-opleidingen beter op elkaar laten aansluiten.De officile samenwerking begint morgen met een netwerkmiddag voor docenten en directies van verschillende Noordelijke technasiascholen op Piter Jelles Aldln in Leeuwarden. Donderdag vindt er een kick off plaats van een landelijke prijsvraag voor technasialeerlingen op NHL Hogeschool.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws