Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit

Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit

In een bestuursakkoord dat vandaag is ondertekend, hebben minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) met PO-Raad voorzitter Kete Kervezee prestatieafspraken voor de komende jaren vastgelegd voor het primair onderwijs. Deze afspraken moeten leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit en een versterking van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Hiervoor ontvangen schoolbesturen de komende jaren in totaal ruim 600 miljoen euro. Ambities Op sectorniveau zijn afspraken gemaakt over het realiseren van de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Duits van belang voor economie Achterhoek

Duits van belang voor economie Achterhoek

Het is voor de economie van de Achterhoek van groot belang dat de ondernemers en professionals van morgen de Duitse taal goed beheersen, zo meldt de Gelderlander. Dat is het oordeel van Bart van der Eerden, opleidingsmanager Economie en Dienstverlening van het ROC Graafschap College.Dat is precies de reden waarom Van der Eerden zich zorgen maakt over het besluit van het ministerie van Onderwijs om Engels verplicht te stellen als examenvak op niveau 4 van de ROC's."Dat is kortzichtig en niet goed voor deze regio die juist veel economische contacten heeft met Duitsland", aldus Van der...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Het zijn de kleine dingen

Het zijn de kleine dingen

Door: Martijn van den Berg Bij de hotelschool waar ik studeer, zijn er bij mijn opleiding ongeveer 2400 mensen. Als je dit verdeelt over 4 jaar, 4 modules per jaar, en 12 mensen in een klas, kan je tot de conclusie komen dat er in ieder moduul ongeveer 12 groepen zijn. Deze mensen volgen in een moduul allemaal hetzelfde vak. Aangezien de meeste docenten het niet leuk vinden om dezelfde workshop 12 keer in een week wordt gegeven, wordt elk vak door verschillende docenten gegeven. Iedere docent heeft een eigen manier van iets vertellen. Uiteindelijk betekent dit dat iedereen de stof net iets anders...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Column Stephen Heppell over ict als Trojaans Paard en mogelijkheden social media in het onderwijs

Column Stephen Heppell over ict als Trojaans Paard en mogelijkheden social media in het onderwijs

Gedurende de jaarlijkse BETT in London was ook Stephen Heppell aanwezig. Heppell is een internationaal gerespecteerde grootheid op het gebied van onderwijsinnovatie. Zijn stelling is dat we niet in een informatietijdperk, maar in een communicatietijdperk leven. Meer dan ooit wordt ons leven bepaald door communicatie, nu en in de toekomst. In het belang van de toekomst van de wereld moeten culturen er in slagen beter met elkaar te communiceren, zo niet, dan zou een doemscenario wel eens waarheid kunnen worden. Ik had de kans om Heppell...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Universiteit Utrecht onderzoekt effect Voorleesexpress

Universiteit Utrecht onderzoekt effect Voorleesexpress

De Universiteit van Utrecht gaat onderzoek doen naar de effecten van de Voorleesexpress, een experiment dat het wegwerken van een taalachterstand bij kinderen als doel heeft, zo meldt RTV Utrecht. Bij dit experiment bezoeken vrijwilligers kinderen thuis om ze voor te lezen. De ouders kunnen dit niet omdat ze bijvoorbeeld geen Nederlands spreken of analfabeet zijn. Het idee voor dit project is ooit geboren in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Inmiddels wordt het voorlezen door vrijwilligers in vijftien andere steden in Nederland gedaan. Nooit is in kaart gebracht welk effect dit project...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwswo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws