Onderwijsnieuws Docentenplein

Protest tegen aanleg brede scholen Delfzijl

Protest tegen aanleg brede scholen Delfzijl

Dorpen in de omgeving van het Noord-Groningse Delfzijl hebben bezwaar aangetekend tegen de plannen voor de bouw van twee nieuwe brede scholen in Spijk en Wagenborgen, zo meldt RTV Noord.Vanwege de crisis en het teruglopende aantal leerlingen zijn verscheidene scholen genoodzaakt hun deuren te sluiten. Het gemeentebestuur van Delfzijl had bedacht in plaats van vele kleine scholen, twee brede scholen te bouwen in de dorpen Spijk en Wagenborgen.Dorpsbewoners hebben het gevoel dat zij volledig buiten dit proces zijn gelaten en eisen meer inspraak. Het gemeentebestuur heeft de dorpen in...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Leerlingen verzorgen diner voor daklozen

Leerlingen verzorgen diner voor daklozen

Vier cursisten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid van het ROC Nova College in Haarlem hebben tijdens de voorjaarsvakantie een driegangen diner voor daklozen verzorgd in de nachtopvang van het Leger des Heils aan de Bakenessergracht in Haarlem.De cursisten verzorgden het daklozendiner binnen hun project Van Droom naar Daad'. Een ambitieus project waaraan veel partijen hebben meegewerkt waaronder voedselbank Haarlem en City Air Express.De cursisten in samenwerking met de afdeling Horeca in de keuken van het Nova Grand Caf Restaurant de gerechten bereid. De gerechten werden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Denk mee over nieuwe onderzoeks  en ontwikkelprojecten

Denk mee over nieuwe onderzoeks en ontwikkelprojecten

Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS, CPS en KPC Groep) vanuit OCW middelen om onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit te voeren op een zestal onderwijsthema's. De LPC willen hun eerste projectideeën tijdens een bijeenkomst op 18 april a.s. voorleggen aan leraren, schoolleiders en bestuurders uit het primair en het voortgezet onderwijs. De projecten moeten een antwoord geven op concrete (onderzoeks- en ontwikkel)vragen die bij scholen leven. Daarom nodigen wij u van harte uit voor deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u ons vertellen in welke mate de projectideeën...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Klas experimenteert met Android tablets

Klas experimenteert met Android tablets

Je hoort momenteel veel over scholen die experimenteren met de iPad. Maar hoe zit het nu met andere tablets en besturingssystemen? Basisschool Pancratius in Enkhuizen is dit schooljaar gestart met het Android Tablet project 1 op 1. Android is het besturingssysteem van Google, te vergelijken met de software van Windows of Apple. Elk kind en leerkracht van de groep heeft een tablet tot zijn beschikking met eigen e-mail, agenda en andere toepassingen. Het doel van het project is te onderzoeken welke onderwijskundige effecten, inhoudelijk en didactisch, plaatsvinden bij het gebruik van tablets in een 1 op 1...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Burgerschap wat werkt

Burgerschap wat werkt

De Alliantie Scholenpanels Burgerschap heeft bijna vier jaar onderzoek verricht en ontwikkelwerk uitgevoerd op en met een dertigtal scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De Alliantie bestaat uit een samenwerkingsverband van PO- en VO- scholen, de Universiteit van Amsterdam, de Inspectie van het Onderwijs, het GION (RuG), de SLO en het CITO. Het gezamenlijke onderzoek- en ontwikkeltraject ging in op de vraag wat scholen jongeren aan burgerschap willen leren, welk beleid ze daartoe ontwikkelen, welke pedagogisch-didactische strategieën ze hanteren en wat in de praktijk effectief is gebleken.In...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad