Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Games van English Attack

Games van English Attack

Al eerder schreef ik over English Attack: een site waar je videomaterialen vindt met daarbij oefeningen om Engels te leren. Sinds kort biedt de site ook de mogelijkheid om er verschillende games te spelen. En die zijn best leuk om te doen! Er zijn op de site 5 spellen te vinden: • Verb Dash: een spel om onregelmatige werkwoorden te oefenen. Je moet ofwel de tegenwoordige tijd, of de verleden tijd of het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Bestuursakkoord Primair onderwijs getekend

Bestuursakkoord Primair onderwijs getekend

Vandaag is in Den Haag het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW ondertekend. Het akkoord geeft de schoolbesturen ruimte en vertrouwen om de goede dingen goed te doen. Iedere school kan een eigen keuze maken in het versterken van de kwaliteit. Daarbij worden de scholen niet belast met een extra verantwoordingsplicht. De verantwoording ligt bij de schoolbesturen via hun gebruikelijke kanalen, zoals het jaarverslag.In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Tessas top webtips voor in de les Nieuws in de klas

Tessas top webtips voor in de les Nieuws in de klas

Door het gebruik van ict is het makkelijker dan ooit om de actualiteiten in de klas te halen. Via het digibord of touchscreen heb je toegang tot vele bronnen. Veel kinderen vinden nieuws en actualiteiten interessant. Bovendien kun je het bij verschillende vakgebieden inzetten zoals wereldoriëntatie, taal, lezen, levensbeschouwing en mediawijsheid. De webtips geven daarom deze maand een aantal ideeën om nieuws in de klas te brengen. Door Tessa van Zadelhoff Nieuws op tv Natuurlijk kun je samen met je leerlingen kijken naar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Kwaliteit stages mbo wordt steeds beter

Kwaliteit stages mbo wordt steeds beter

Studenten en leerbedrijven zijn in toenemende mate positief over de kwaliteit van de stage als onderdeel van een mbo-opleiding (de beroepspraktijkvorming). Studenten waarderen de begeleiding die ze op de werkvloer krijgen vanuit het leerbedrijf gemiddeld met het rapportcijfer 8 en vanuit de mbo-instelling met een 6,9. Bedrijven zijn over het algemeen goed te spreken over het contact met de onderwijsinstelling over stagiairs. De match tussen stagiair en leerbedrijf behoeft echter duidelijk verbetering. Dit blijkt uit een onderzoek naar de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) dat 16 januari...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Nieuwe studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen

Nieuwe studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen

Minister Van Bijsterveldt presenteerde gisteren de eerste interactieve studiekeuzegame genaamd Go VMBO!' op het Montessori College Oost in Amsterdam. Aan de hand van dit interactieve computerspel krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs een beter beeld van het voortgezet onderwijs en in het bijzonder op het vmbo. Het kiezen van een geschikte opleiding en school na de basisschool is van groot belang voor de toekomst van een kind. Zowel de leerlingen als hun ouders zijn bij dit keuzeproces gebaat bij objectieve, toegankelijke informatie over het voortgezet onderwijs en het vmbo. Met...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws