Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Nijmegen komt met homo campagne op school

Nijmegen komt met homo campagne op school

In Nijmegen hebben wethouder Henk Beerten en ROC Nijmegen-directeur Hanneke Berben samen met GGD Regio Nijmegen de kick-off gegeven van het traject Ik ben Gay, maar op school dus niet' op ROC-locatie Technovium, zo meldt de Gaykrant. ROC Nijmegen start het traject om een tolerant klimaat te kweken op het gebied van seksuele diversiteit. Niet alleen voor studenten, maar ook voor medewerkers. ROC Nijmegen gaat een mix van activiteiten inzetten volgens de pijlers van SchoolsOUT, een initiatief waarin de Nijmeegse scholen voor voortgezet onderwijs, primair onderwijs, ROC Nijmegen, GGD Regio...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Kleinschaligheid en nabijheid scholen heeft hoge prijs

Kleinschaligheid en nabijheid scholen heeft hoge prijs

In de reactie op het rapport Waar voor ons belastinggeld? van het Sociaal- en Cultureel Planbureau, waarin het primair onderwijs forse kritiek kreeg te verduren, heeft de PO-Raad onder andere aangekaart dat de kleinschaligheid en nabijheid van het primair onderwijs een hoge prijs heeft. Verschillende leden hebben gevraagd hoe wij dit precies bedoelden. Voorzitter Kete Kervezee reageerde in de nieuwsbrief van de Besturenraad: "Als Nederland, met de huidige budgetten, haar onderwijs toekomstbestendig wil houden, kunnen we de nabijheid van scholen, de vrijheid van onderwijs én de huidige kwaliteitseisen niet...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit

Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit

In een bestuursakkoord dat vandaag is ondertekend, hebben minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) met PO-Raad voorzitter Kete Kervezee prestatieafspraken voor de komende jaren vastgelegd voor het primair onderwijs. Deze afspraken moeten leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit en een versterking van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Hiervoor ontvangen schoolbesturen de komende jaren in totaal ruim 600 miljoen euro. Ambities Op sectorniveau zijn afspraken gemaakt over het realiseren van de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Duits van belang voor economie Achterhoek

Duits van belang voor economie Achterhoek

Het is voor de economie van de Achterhoek van groot belang dat de ondernemers en professionals van morgen de Duitse taal goed beheersen, zo meldt de Gelderlander. Dat is het oordeel van Bart van der Eerden, opleidingsmanager Economie en Dienstverlening van het ROC Graafschap College.Dat is precies de reden waarom Van der Eerden zich zorgen maakt over het besluit van het ministerie van Onderwijs om Engels verplicht te stellen als examenvak op niveau 4 van de ROC's."Dat is kortzichtig en niet goed voor deze regio die juist veel economische contacten heeft met Duitsland", aldus Van der...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Het zijn de kleine dingen

Het zijn de kleine dingen

Door: Martijn van den Berg Bij de hotelschool waar ik studeer, zijn er bij mijn opleiding ongeveer 2400 mensen. Als je dit verdeelt over 4 jaar, 4 modules per jaar, en 12 mensen in een klas, kan je tot de conclusie komen dat er in ieder moduul ongeveer 12 groepen zijn. Deze mensen volgen in een moduul allemaal hetzelfde vak. Aangezien de meeste docenten het niet leuk vinden om dezelfde workshop 12 keer in een week wordt gegeven, wordt elk vak door verschillende docenten gegeven. Iedere docent heeft een eigen manier van iets vertellen. Uiteindelijk betekent dit dat iedereen de stof net iets anders...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg