- LAKS steunt scholierenstaking niet, maar noemt de uitgangspunten terecht
- Scholen en scholieren moeten loze lesuren boycotten

Amsterdam, 4 april 2011 “ Het LAKS vindt het terecht dat scholieren vandaag staken voor beter onderwijs en tegen ophokuren. Daarom roept de scholierenorganisatie scholen en scholieren op om hun ophokuren te boycotten. Tijdens deze uren zouden scholieren bijvoorbeeld zelf rekenles kunnen geven. "Het is onbegrijpelijk dat scholieren twee weken per jaar zinloos op school zitten. Die tijd moeten we optimaal benutten, zeker nu de exameneisen verhoogd zijn", aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong.

Een groep Amsterdamse leerlingen roept scholieren op om vandaag massaal te staken. Omdat dit protest deels ook tegen de kortere zomervakantie en de te hoge werkdruk gericht is, steunt het LAKS dit niet. Veel scholieren hebben de afgelopen week echter duidelijk gemaakt ook in actie te willen komen tegen zaken waar het LAKS zich ook zorgen over maakt. De Jong: "Scholieren in Nederland willen goed onderwijs. Minister Van Bijsterveldt lijkt haar verantwoordelijkheden soms te vergeten, en daarom moeten scholieren duidelijk maken dat ze dat niet meer pikken."

Ophokuren zijn funest voor de kwaliteit van het onderwijs en demotiveren scholieren, dit blijkt ook uit onlangs gepubliceerd onderzoek van het LAKS en Scholieren.com. Daarnaast zijn dit jaar de exameneisen verhoogd en geven veel leraren zonder diploma les, terwijl veel scholen juist gaan bezuinigen. "De politiek vindt gelukkig dat we een sterke kenniseconomie moeten hebben en dat ons onderwijs beter moet. De praktijk blijkt echter weerbarstiger; ons onderwijs gaat achteruit" volgens De Jong. Daarom spoort de scholierenorganisatie scholen aan om geen ophokuren meer te geven. Scholieren zouden bij gebrek aan leraren zelf bijvoorbeeld rekenles kunnen geven omdat de exameneisen voor dit vak onlangs zijn aangescherpt en het rekenniveau omhoog moet.

Het LAKS heeft niet het idee dat de werkdruk op school voor veel scholieren te hoog is en ziet dat er juist veel loze ophokuren onbenut blijven. Daarnaast meent het LAKS dat de inkorting van de zomervakantie met vijf dagen niet negatief is voor scholieren omdat deze dagen roostervrij terugkomen in het jaar; er wordt dus niet meer les gegeven. Het is wel belangrijk dat scholen deze dagen daadwerkelijk rooster- en huiswerkvrij houden voor scholieren.

VorigeKasteel Keppel verkozen tot Landgoed van het jaar 2011
VolgendeRotterdamse basisscholen willen zelf leraren opleiden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter