Onderwijsnieuws Docentenplein

Beste afstudeeropdracht facility management

Beste afstudeeropdracht facility management

Anna Waas uit Oosterhout heeft de beste afstudeeropdracht op het gebied van facilitair management verricht, zo meldt Breda Vandaag. Voor haar scriptie kreeg ze een prijs van de MBO Raad en Facility Management Nederland. De jury vond haar scriptie 'hbo-waardig'. De leerling van het Cingel College in Breda deed haar afstudeeropdracht voor Brabant Water N.V.. Waas heeft een producten- en dienstencatalogus ontwikkeld met daarbij een aanbeveling voor een implementatie op de intranetpagina van Brabant Water. De vierdejaars studente kreeg naast de eer ook een cheque van 750 euro

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Oud ontmoet jong in Breda

Oud ontmoet jong in Breda

Het project Oud ontmoet jong is afgelopen vrijdag van start gegaan op basisschool Sint Joseph in Breda, zo meldt Punt, de onafhankelijke krant van Avans Hogeschool.Middels het project worden ouderen die niet makkelijk de deur uitgaan in contact gebracht met basisschoolkinderen. De ouderen vertellen de leerlingen over vroeger, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, of welk beroep ze hebben uitgeoefend. De ouderen komen niet daadwerkelijk voor de klas staan, maar vertellen hun verhaal via het smartboard in het klaslokaal.De initiatiefnemer van het project is zorgorganisatie Careyn...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Betalen Alleen als ik weet wat ik koop

Betalen Alleen als ik weet wat ik koop

Steeds vaker zie ik het op Twitter langskomen: 'Pay with a Tweet'. Een bestand dat je mag downloaden als je er een tweet over post: een boek, een verslag of een ander bestand dat veel mensen graag willen hebben. Dat moet je doen voordat je het bestand downloadt: als je klikt op de knop 'Pay with a Tweet', ga je naar je Twitter-account. Daar geef je dan toestemming aan de applicatie om vanuit jouw account een tweet te plaatsen, met een door de aanbieder geschreven tekst en URL. Die tekst kan je meestal wel aanpassen; de URL niet. In feite maak je...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Latere invoering verplicht leerlingvolgsysteem speciaal onderwijs

Latere invoering verplicht leerlingvolgsysteem speciaal onderwijs

Na overleg met de PO-Raad heeft de minister het tijdpad aangepast voor de invoering van een verplicht leerlingvolgsysteem en een verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het verplicht werken met een leerlingvolgsysteem is twee jaar verschoven naar 1 augustus 2014. Voor de invoering van de verplichte eindtoets koerst de minister nu op het schooljaar 2015/2016. De PO-Raad heeft eerder een brief gestuurd naar de minister over het ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het po. Daarin vraagt de PO-Raad onder andere meer tijd voor het speciaal onderwijs, zodat eerst deskundigheid...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Leerkrachten zetten iPads in op basisschool Het Slingertouw

Leerkrachten zetten iPads in op basisschool Het Slingertouw

In het voortgezet onderwijs wordt volop geëxperimenteerd met tabletcomputers, maar ook het primair onderwijs lijkt er baat bij te hebben. Kijken we naar het aanbod educatieve iPad-apps, dan lijkt er zelfs meer ontwikkeld te worden voor het po! De inzet van tablets op scholen is erg divers. iPad-pilots kun je ruwweg in 2 categorieën indelen. De eerste stuurt leerkrachten op een soort 'ontdekkingsreis', zij laten hen eerst experimenteren. Daarnaast zijn er scholen die de iPad direct in de dagelijkse lespraktijk inzetten. Bennie van der Schaaf is directeur van OBS Het Slingertouw in Heerenveen....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs