Tieners die serieus gewond raken tijdens een vechtpartij, verliezen daardoor bijna twee IQ-punten. Dat komt door een combinatie van hersenschade en het achterop raken op school.

Die conclusie trekken criminologen van de Florida State University in het Journal of Adolescent Health.

Ze baseren zich op gegevens die tussen 1994 en 2002 werden verzameld in het kader van de Amerikaanse Tienergezondheidsstudie. Die database bevatte informatie afkomstig van zo’n 20.000 jongeren.

Jaarlijks raakt 4 procent van de Amerikaanse middelbare scholieren gewond door een vechtpartij. Soms lopen ze daardoor hersenschade op, die tot neurologische problemen kan leiden. Vaak leidt het herstel tot schoolvertraging. Ook kan er psychologische schade ontstaan.

Verbale IQ

Tijdens de studie werd drie keer het verbale IQ van de tieners gemeten: in 1994, 1996 en 2002. In de groep die niet een keer vocht, lag het gemiddelde IQ bij alle metingen rond de 100. Bij de groep die een tot drie keer gewond raakte, daalde het gemiddelde IQ van 92 naar 90. Bij de groep die vier keer of meer gewond raakte, daalde het IQ van 88 naar 81.

Gemiddeld was de daling 1,81 IQ-punt per ongelukkige knokpartij. De daling was groter bij meisjes dan bij jongens: 3.02 versus 1,62 punten per verwonding. Dit zou komen doordat jongens minder lang hoeven te herstellen per verwonding.

Gevechten

Het verzeild raken in gevechten kan samenhangen met andere factoren die een negatieve invloed op het IQ hebben. De onderzoekers corrigeerden daarom voor sociaal-economische status, inkomen, ras, leeftijd en geslacht.

Uit eerder onderzoek was gebleken dat het missen van een schooljaar leidt tot een IQ-daling van 2 tot 4 punten. Ze missen niet alleen lesstof, maar verliezen ook de aansluiting met hun leeftijdsgenoten en raken gedemotiveerd. De hier gemeten daling is dan ook waarschijnlijk vooral aan de schoolvertraging toe te schrijven.

VorigeHonderden basisscholen in voortbestaan bedreigd
VolgendePrimair onderwijs in de gevarenzone
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter