Onderwijsnieuws Docentenplein

Leerlingen met Engelse les vanaf kleuterklas spreken deze taal beter

Leerlingen met Engelse les vanaf kleuterklas spreken deze taal beter

Leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, spreken in groep 8 beter Engels dan leerlingen die met Engelse les starten in groep 7. Daarentegen heeft het vroeg starten met Engels uiteindelijk geen of nauwelijks effect op de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Dit blijkt uit onderzoek van Cito, uitgevoerd in 2012. Dat leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, beter spreken lijkt logisch. Zij hebben tijdens hun basisschoolperiode in totaal veel meer tijd besteed aan de Engelse taal. Opvallend is dat die extra tijd weinig invloed heeft op de andere vaardigheden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kleuteronderwijs

Ibn Ghaldoun moet sluiten na examenfraude

Ibn Ghaldoun moet sluiten na examenfraude

De Rotterdamse school Ibn Ghaldoun verliest haar bekostiging en gaat definitief dicht. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Dekker baseert zijn conclusie op een uitgebreid onderzoek van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van de examenfraude op de school. "De problemen beslaan zoveel terreinen en zijn in hun onderlinge samenhang zo groot, dat het binnen een beperkte periode van twee jaar feitelijk onmogelijk is om tot een voldoende en duurzame kwaliteitsverbetering te komen", schrijft de inspectie. De...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Advies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens

Advies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens

De PO-Raad heeft schoolbesturen geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De procederende schoolbesturen maken ieder hun eigen afweging. Zij moeten uiterlijk woensdag 11 september beslissen of ze wel of niet in hoger beroep gaan. Op 4 september heeft de rechter besloten dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de gemiddelde eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. De rechter erkent in zijn uitspraak het belangrijkste argument tegen de openbaarmaking: het nadeel dat scholen kunnen ondervinden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

AVS: ‘Andere toetsen dan CITO gebruiken’

AVS: ‘Andere toetsen dan CITO gebruiken’

Citoscores scholen mogen openbaar gemaakt worden De Citoscores mogen openbaar gemaakt worden. Het gaat om de gemiddelde scores van scholen tussen 2009 en 2012, zo bepaalde de rechter woensdag. De AVS betreurt de uitspraak van de rechtbank zeer en zal haar leden adviseren andere toetsen dan Cito te gaan gebruiken. RTL Nederland had om publicatie van de eindtoetsgegevens met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) gevraagd bij de staatssecretaris van OCW. Toen staatssecretaris Dekker het verzoek van RTL grotendeels wilde inwilligen, stapten een groot aantal schoolbesturen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO | AVS

Ruim zesduizend lerarenbeurzen toegekend

Ruim zesduizend lerarenbeurzen toegekend

Dit jaar kregen 6039 leraren de Lerarenbeurs toegekend voor een bachelor of masteropleiding. Dat zijn er ruim 1300 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de ‘Analyse aanvraaggegevens’ van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze toename kan komen door de verlengde aanvraagperiode van vier extra weken. In eerste instantie konden docenten hun beurs van 1 april tot 15 mei aanvragen. Deze periode is verlengd tot en met half juni. Uit de analyse blijkt dat 22,9 procent van alle aanvragen, 6919 in totaal dit jaar, pas tijdens de verlenging is ingediend. Het blijkt dat leraren eerst...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB