Mijn Kind Online en Kennisnet bundelen hun krachten. Doel: het versterken en ondersteunen van kinderen, ouders en leraren op het gebied van mediawijsheid. De naam Mijn Kind Online blijft binnen Kennisnet gewoon bestaan.

Op 11 februari organiseert Mijn Kind Online het symposium 'Kinderen en digitale media’ om bij haar 10-jarig bestaan stil te staan. Maar ook om een nieuw begin te vieren: vanaf dan gaat Mijn Kind Online verder bij Kennisnet. Daardoor ontstaat een nog sterker kenniscentrum en kan Mijn Kind Online haar doelen nog beter bereiken. Maar niet alle activiteiten worden voortgezet. Zo worden de ouderavonden ondergebracht in een nieuwe organisatie.

Wat wilden we ook alweer?

Mijn Kind Online startte in februari 2004. Eerst als website, op initiatief van KPN en Ouders Online, en daarna als onafhankelijke stichting. Het doel was - en is nog steeds - om kinderen en jongeren (van 2 tot 18) mediawijzer te maken. Dat wil zeggen: om ervoor te zorgen dat ze media kunnen inzetten voor hun eigen welzijn en ontwikkeling, en voor het welzijn van anderen.

In eerste instantie richtte Mijn Kind Online zich vooral op de ouders. Met onder meer boeken, brochures, websites en ouderavonden. Al snel werd duidelijk dat ook de kinderen en jongeren zélf benaderd konden worden. Met campagnes, lessen op school, en cursussen buiten school. Gaandeweg breidde het werkterrein zich steeds verder uit: van het onderwijs tot de overheid (inclusief politie en justitie) en van het bedrijfsleven tot 'Europa'. Met handboeken, websites, consultancy, public affairs en een prestigieuze prijs, de Gouden @penstaart, die inmiddels is overgenomen door de Europese Commissie.

Dit alles met het doel om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren veilig en vooral vruchtbaar van media gebruik kunnen maken. En om de kwaliteit van de beschikbare media te verbeteren.
Wat hebben we bereikt?

De afgelopen 10 jaar is Mijn Kind Online uitgegroeid tot een expertisecentrum van formaat, met kennis, gezag en invloed. We bereikten dat door:

gedegen onderzoek en talrijke informatieve publicaties
nuttige websites en handige software
invloedrijke campagnes en effectief lobbywerk
het instellen van een leerstoel 'mediaopvoeding'
ouderavonden en ondersteuning van professionals
betere wetgeving, betere kinder-websites, en minder rip-offs.

Daarnaast spant Mijn Kind Online zich in voor individuele personen. Bijvoorbeeld om onwenselijke content verwijderd te krijgen van websites, geld terug te krijgen na onbedoelde transacties, of oplossingen te vinden voor extreme pestproblemen en akelige identiteits-hacks. Zo nodig op de allerhoogste niveaus. En met succes.
Samen verder met Kennisnet

Vanaf 11 februari zet Mijn Kind Online een belangrijke volgende stap in haar ontwikkeling door zich aan te sluiten bij Kennisnet.

Daarvoor zijn drie redenen:

De visie, missie en doelstellingen van Mijn Kind Online worden zo veiliggesteld.
Docenten en ouders kunnen effectiever worden ondersteund bij de uitdaging om mediawijsheid praktisch te integreren in lessen of opvoeding.
Door een sterkere organisatorische basis, bij Kennisnet, kunnen we ons concentreren op de inhoud, zonder afhankelijk te zijn van commerciële opdrachten of projectsubsidies.

In de praktijk betekent dit het volgende:

Verdere verschuiving naar een breder terrein: van mediaopvoeding naar mediawijsheid.
Meer publicaties en projecten die erop gericht zijn om de mediawijsheid van kinderen, ouders en leraren te ondersteunen en te versterken.
Betaalde activiteiten, zoals ouderavonden, workshops en projectuitvoering, worden binnen een nieuwe organisatie voortgezet door vertrouwde gezichten van Mijn Kind Online.

De naam Mijn Kind Online blijft binnen Kennisnet gewoon bestaan. Mijn Kind Online blijft afzender van aansprekende publicaties.
Boeking ouderavonden

Ouderavonden en workshops kunnen tot 11 februari 2014 geboekt worden via ouderavonden@mijnkindonline.nl. De nieuwe organisatie voor ouderavonden is nog in oprichting. Voorlopig kunt u zich richten tot mko-sprekers@ouders.nl (of telefonisch: 020-6762638).
Symposium ‘Kinderen en digitale media’ - 11 februari 2014

Op 11 februari organiseert Mijn Kind Online ter ere van haar 10e verjaardag een gratis symposium (in Amsterdam) over kinderen en digitale media. We kijken dan terug op de afgelopen 10 jaar, en blikken vooruit.

Heb je vragen over de samenwerking tussen Mijn Kind Online en Kennisnet, mail met Remco Pijpers (remco@mijnkindonline.nl) of Kathleen Loods van Kennisnet (k.loods@kennisnet.nl)

VorigeHandschrift in digitaal tijdperk
VolgendeLichte daling werkloosheid onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter