De wethouders van de grootste vier steden zijn boos over de voorgenomen bezuinigingen op onderwijsachterstandsgelden. ‘Dit voorstel legt een bom onder het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren’, aldus de wethouders.

Korting
De wethouders van Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam sturen nu ook een brandbrief. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil namelijk het geld eerlijker verdelen over de gemeenten waardoor de grootste gemeenten minder geld krijgen. Het gaat om een totale korting van 34 miljoen euro voor de vier gemeenten. Ook wil de staatssecretaris het totale budget terugbrengen van 360 miljoen euro in 2015 naar 311 miljoen euro in 2020.

Onwenselijk, volgens de wethouders. Ze wijzen op wat er de afgelopen jaren is opgebouwd aan voorzieningen. Doorlopende leerlijnen, hbo-medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en het bereik onder kinderen met een taalachterstand is toegenomen. De Onderwijsinspectie toonde onlangs aan dat dit allemaal resultaat heeft. Het geld blijft dus hard nodig. ‘Een kind dat met een achterstand begint aan school, blijft daar zijn hele leven hinder van ondervinden’, schrijven de wethouders.

Verdampt
De wethouders zijn het ook niet eens met een andere korting op de zogenaamde gewichtenregeling. Dat is het budget dat scholen krijgen voor leerlingen met achterstanden. De Kamer was daar eerder ook al kritisch over. Alleen door een nieuwe meetmethode lijkt het alsof het aantal achterstandsleerlingen is gedaald en krijgen scholen minder geld. Dat bekent echter niet dat er ook minder achterstandsleerlingen zijn. ‘Dat de gewichtenregeling ervoor zorgt dat achterstanden verdampt lijken te zijn, zegt meer over de regeling dan over de achterstanden.’ Het Onderwijsblad publiceerde eerder het artikel: 'Honderden miljoenen stromen weg uit het basisonderwijs' waar het ook over deze regeling ging;

Staatssecretaris Dekker schreef in een eerdere brief aan de Kamer dat het voor een kind niet moet uitmaken waar het woont. Elk kind moet voor- of vroegschoolse educatie krijgen als dat nodig is. Hij pleit daarom voor een evenwichtigere verdeling.

VorigeZwarte Piet is welkom op veel scholen
VolgendeBetere waarborgen kwaliteit onderwijs buiten de school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter