Regionale samenwerking; €72 miljoen voor beter beroepsonderwijs
Mbo-scholen moeten meer gelegenheid krijgen om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Minister Bussemaker gaat daarom de voorwaarden voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo uitbreiden. De belangstelling van middelbare beroepsopleidingen en bedrijven voor het innovatiefonds is afgelopen jaren steeds groter geworden. Om scholen en bedrijven meer gelegenheid te geven om vernieuwende plannen in te dienen komen er twee aanvraagrondes. Ook krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid om een lectoraat of Associate-degreeprogramma een plek te geven in hun projecten. Bussemaker richtte het fonds op om het mbo aan te moedigen om samen met regionale partijen te investeren in innovatiever onderwijs.

Uit cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat het aantal vacatures voor mbo'ers in de periode maart 2015 tot en met augustus 2015 met 6% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook lopen mbo-studenten vaker stage. “We zien dat het aantal vacatures voor mbo'ers in de lift zit. Dat is een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat we de kansen van mbo-studenten verder vergroten door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkplek. De arbeidsmarkt is continu in beweging en daar moeten beroepsopleidingen goed op in kunnen spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen als robotisering of de opkomst van 3D-printing. Dat begint met nauwe samenwerking tussen scholen en innovatieve bedrijven die samen willen investeren in goed opgeleide vakmensen van de toekomst,’ aldus minister Bussemaker.

Grote belangstelling van scholen en bedrijven voor innovatiefonds mbo
Het Regionaal Investeringsfonds Mbo is afgelopen jaren steeds populairder geworden onder mbo-instellingen. Werd er in 2014 door bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, provincies en hogescholen voor ruim €40 miljoen geïnvesteerd in vernieuwende onderwijsinitiatieven. Afgelopen jaar groeide de gezamenlijke investering naar ruim €70 miljoen. Er werd daarbij voor bijna €14 miljoen geïnvesteerd in machines, materialen en apparatuur. Zo ontwikkelden Zeeuwse bedrijven samen met mbo-instelling Scalda een nieuw Food Lab, investeerden bedrijfsleven en scholen in het noorden van Nederland in een nieuwe Waddencampus en lanceerde ROC Tilburg met verschillende logistieke bedrijven een Logistieke Academie. In Arnhem ging een Creative Lab van start, een nieuw ‘mode-laboratorium’ waar mbo-ers van het Rijn IJssel College, samen met hbo-ers en modeontwerpers modecollecties voor hun rekening nemen, van ontwerp tot verkoop. Klik hier voor een overzicht van alle projecten.

Gezamenlijke innovatiekracht
Om de gezamenlijke innovatiekracht van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven verder te vergroten gaat Bussemaker het Regionaal Investeringsfonds Mbo nu twee keer paar jaar open stellen in plaats van één aanvraagronde per jaar. Partijen hebben daardoor meer gelegenheid om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen voor beroepsonderwijs dat beter aansluit op ontwikkelingen in de regio. Voor de eerste aanvraagperiode is €24 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk. Aangevuld door regionale overheden en bedrijven moet dat een investering van €72 miljoen opleveren.

Ook biedt Bussemaker de mogelijkheid aan scholen en bedrijven om een lectoraat of Associate-degreeprogramma een plek te geven in de projecten. Steeds meer mbo-scholen geven lectoraten een plek in het onderwijs. Docenten en mensen uit de beroepspraktijk vormen een ‘kenniskring’ en slaan zo een brug tussen praktijkonderwijs en bedrijven, maar ook tussen de praktijk en onderzoek. Bussemaker wil meer mbo-scholen in staat stellen om zich aan te passen aan de veranderende vraag naar kennis en vaardigheden. De Associate degree is relatief nieuw in het hoger beroepsonderwijs en populair onder studenten. De tweejarige studie die in 2013 werd ingevoerd, is ontwikkeld om in te spelen op een specifieke behoefte van het bedrijfsleven aan medewerkers van dit niveau. Qua niveau zit de Associate degree tussen mbo-4 en de hbo-bachelor in.

Beoordelingscommissie
Met het regionaal investeringsfonds mbo stelt Bussemaker tot 2017 in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal komt er daarmee straks €300 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk.

Begin mei 2016 maakt Bussemaker bekend welke projecten een bijdrage uit het investeringsfonds ontvangen. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van Arie Kraaijeveld. De commissie bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven.

VorigeBussemaker: menselijke maat de norm in mbo
VolgendeBetere benutting levert maximaal €205 miljoen op voor beter onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter