Middelbare scholieren maken hun rekentoets dit jaar beter dan in 2014. Gemiddeld halen zij een 6,1 en dat is 0,2 punten hoger dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van 2015. Vanaf komend schooljaar gaat de rekentoets voor veel examenkandidaten in het voorgezet onderwijs en het mbo echt meetellen voor het diploma. In het eerste jaar moeten leerlingen een 5 of hoger scoren. Op dit moment haalt ruim 87 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat en bijna 64 procent heeft een 6 of hoger. Dit schrijven minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) in de Voortgangsrapportage Rekenen die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Om de resultaten nog verder te verbeteren is de afgelopen tijd een aantal knelpunten weggenomen. Zo worden de opgaven van de toets –net als bij het centraal examen- openbaar, waardoor iedereen achteraf kan zien welke opgaven er gemaakt zijn. Ook wordt de toets minder talig. Het aantal “kale” sommen neemt toe en bij de opdrachten die wel teksten bevatten, wordt er extra gelet op de formulering. Op verzoek van leerlingen en docenten kan er tijdens de toets worden terug gebladerd. Hierdoor is het mogelijk om tussentijds antwoorden te controleren, of moeilijke vragen even opzij te leggen. Verder zijn zo’n 150 rekendocenten betrokken bij het maken van nieuwe opgaven en ten slotte worden scholen de komende tijd verder ondersteund bij het vormgeven van goed rekenonderwijs op hun school.

Scholen maken werk van rekenonderwijs
Uit de Voortgangsrapportage blijkt verder dat steeds meer scholen en leerlingen beseffen dat de toets echt mee gaat tellen en daar ook naar handelen. Middelbare scholen en mbo-scholen nemen extra maatregelen om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets, bijvoorbeeld door aparte rekenlessen in te voeren, te investeren in meer rekendocenten of het aanstellen van rekencoördinatoren. De investeringen blijken effect te hebben in het voortgezet onderwijs. Haalde vorig jaar gemiddeld 58% procent van de middelbare scholieren een 6 of hoger. Dit jaar is dat percentage gestegen naar 64%. De resultaten van de mbo-studenten volgen na de zomer.

Maatwerk voor leerlingen met ernstige rekenproblemen
Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er een passende toets ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dat zij nu in totaal vier mogelijkheden hebben om de toets te halen. Nieuw is dat deze leerlingen uiteindelijk een mogelijkheid krijgen om de toets mondeling af te leggen. De school moet daarbij wel kunnen aantonen dat de leerling ook echt in aanmerking komt voor deze mondelinge variant. Dit biedt bijvoorbeeld leerlingen met ernstige problemen in combinatie met faalangst de mogelijkheid om de toets toch te halen.

Goede toets
Afgelopen maand hebben leerlingen nog herkansingen kunnen doen voor de rekentoets. Die resultaten zijn nog niet meegenomen in de cijfers. De resultaten voor 2015 zullen naar verwachting dus nog iets hoger uitvallen. Op basis van de resultaten uit de Voortgangsrapportage, de verbeteringen die zijn ingevoerd en het extra werk dat scholen en leerlingen verrichten, zijn de bewindspersonen er van overtuigd dat er een goede toets ligt die vanaf komend schooljaar mee kan tellen voor het diploma.

Waarom een rekentoets?
Het bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen klagen al jaren over de slechte rekenvaardigheden van jongeren. Ruim vijf jaar geleden werd daarom een breed actieplan gelanceerd om het taal- en rekenniveau van leerlingen te verhogen. Daarin werd ook de rekentoets aangekondigd, om te waarborgen dat leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo hun rekenvaardigheden blijvend op peil houden. In 2010 besloot de Tweede Kamer daarom een toets in te voeren voor eindexamenkandidaten.

VorigeBussemaker in gesprek over leraren van de toekomst
VolgendeDirecteuren en leerkrachten basisonderwijs hebben geen vertrouwen meer in staatssecretaris Sander Dekker
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter