Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er in 2014 met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets als onderdeel van het eindexamen af te nemen.

De afgelopen periode was er veel discussie over de rekentoets binnen de sector, in de pers en in de Tweede Kamer. Tijdens een Rondetafelbijeenkomst afgelopen 4 december uitten Tweede Kamerleden, deskundigen, hoogleraren en docenten uit po, vo, mbo, hbo en wo stevige kritiek op de rekentoets.
Het ministerie van OCW en het College voor Examens (CvE) hebben voor de toetsen van 2014 maatregelen aangekondigd: de lengte van de toets wordt teruggebracht en de taligheid ervan verminderd door het aanpassen van de verhouding tussen contextloze en contextrijke opgaven. In aanvulling daarop wordt onderzocht op welke wijze de toetsen in het schooljaar 2014-2015 verder te verbeteren zijn. De toetsen van 2014 zullen worden afgenomen onder de condities die het CvE bekend gemaakt heeft in de brochure ‘Kaders rekentoets VO 2014’. Ook wordt de toets in 2014 nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling.

Rekentoets afnemen wettelijk verplicht
Scholen blijven wettelijk verplicht om de rekentoets in het voorjaar van 2014 als onderdeel van het eindexamen af te nemen. Hoewel leerlingen de komende 2 jaar nog niet kunnen zakken vanwege een laag cijfer, is deelname aan de toets een voorwaarde om het diploma te krijgen.

Cijfer niet op cijferlijst
Het behaalde cijfer zal – conform het voorstel van de VO-raad – nog niet op de cijferlijst bij het diploma komen te staan. Totdat de toets deel wordt van de slaag-/zakregeling in het schooljaar 2015-2016 wordt het cijfer alleen opgenomen in een bijlage bij het diploma. Over de opzet van deze bijlage wordt u in januari van 2014 via deze website geïnformeerd.

Vervolg

De VO-raad heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op een fundamenteel onderzoek naar de haalbaarheid van de toets voor specifieke groepen leerlingen, voordat de rekentoets wordt opgenomen in de slaag-/zakregeling. De VO-raad is hierover in gesprek met OCW.

VorigeGeen verplicht digitaal vak op havo en vwo
VolgendeCNV: Groot alarm om uittocht leraren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter