Middelbare scholieren moeten de komende jaren naast hun eindexamen een rekentoets doen die meetelt voor het eindexamen. Na de VVD steunt ook de Partij van de Arbeid het plan van staatssecretaris Dekker om de verplichte rekentoets door te zetten.

Op de toets is veel kritiek van onder meer scholen: de toets zou te moeilijk zijn en een te bepalende rol spelen bij het al dan niet slagen voor het eindexamen.

Bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen klagen al jaren over de slechte rekenvaardigheid van jongeren. In 2010 besloot de Tweede Kamer daarom een toets in te voeren voor eindexamenkandidaten. Die moeten naast hun examen een rekentoets maken. De toets telt vanaf schooljaar 2015-2016 mee voor het al dan niet slagen voor het examen.

'Recht op goed rekenonderwijs'

De Partij van de Arbeid begrijpt de kritiek op de toets, maar wil toch dat deze blijft bestaan. "Jongeren hebben recht op goed rekenonderwijs", aldus Tweede Kamerlid Jadnanansing.

Eerder gaf staatssecretaris Dekker al aan dat het noodzakelijk is dat jongeren goed leren rekenen. Wel werd het niveau van de toets naar beneden aangepast. Het niveau zal stapsgewijs weer worden verhoogd. Uiterlijk in 2020 moeten alle jongeren op het niveau kunnen rekenen dat nodig is voor hun vervolgopleiding of werk.

Woensdag debatteren Kamer en staatssecretaris over de rekentoets.

VorigeNOT 2015 officieel geopend
VolgendePO-Raad en OCW maken afspraken over bewegingsonderwijs
Reacties (1)
Gebruiker
cherinda
9-2-2015

Op welke datum is dit geschreven?
Ik kan me niet voorstellen dat een tijdreiziger dit naar docentenplein heeft gestuurd. XD
het is vandaag 9-3-2015, maar toch staat er dat dit artikel op 28 februari 2015 is geschreven.

Laat een reactie achter