Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97% van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen en dan is de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld. Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerste mee voor het behalen van het eindexamen. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast.

Volgens staatssecretaris Dekker laten de resultaten eens te meer zien dat het belangrijk is in te blijven zetten op goed rekenonderwijs: ‘Rekenen is een belangrijke vaardigheid voor alle leerlingen. Ze hebben het nodig in hun vervolgopleiding, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daarom ben ik blij dat de rekentoets in het eerste jaar dat het meetelt voor het eindexamen op het vwo zo goed gemaakt is. Een compliment voor de leerlingen en hun docenten die hier samen hard aan hebben gewerkt.’

Rekentoets telt voor vmbo en havo volgend schooljaar niet mee
De rekentoets zal volgend jaar nog niet meetellen voor zakken en slagen op het vmbo en havo. Wel komt het cijfer op de eindlijst. De afgelopen jaren werden de resultaten op de rekentoets in vmbo en havo ieder jaar wat beter, maar deze lijn heeft zich dit schooljaar niet doorgezet. Scholen vrezen dat het niet meetellen van de rekentoets een negatief effect op de motivatie kan hebben. Dekker: ‘Deze resultaten laten zien dat op het vmbo en havo nog echt werk aan de winkel is.’

Extra geld voor rekenen goed besteed
Afgelopen jaren ontvingen scholen extra geld om het taal- en rekenniveau van leerlingen verder te verbeteren. Uit het onderzoek dat het ministerie van OCW heeft laten uitvoeren, blijkt dat scholen hiervan meer rekenlessen en ondersteuningsuren hebben aangeboden. Bijna alle mbo’s bieden aparte lessen voor rekenen aan en geven extra ondersteuningsuren waardoor het rekenonderwijs sterk is verbeterd. Daarbij investeren scholen meer in taal- en rekenonderwijs dan het extra toegekende bedrag.

Definitieve resultaten later bekend
De definitieve cijfers voor de rekentoets worden na de zomer bekendgemaakt wanneer ook de resultaten van de laatste afname bekend zijn. De voorlopige cijfers voor het voortgezet onderwijs zijn nu alvast bekend gemaakt omdat scholen duidelijkheid moeten krijgen over het vangnet in verband met de beoordeling van het eindexamen. Hoeveel vwo-leerlingen alleen vanwege een slecht cijfer voor de rekentoets hun eindexamen niet halen, valt op basis van de huidige cijfers nog niet te zeggen.

VorigePact moet aantal thuiszitters terugdringen
VolgendeMedezeggenschap in onderwijs versterkt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter