Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws september 2018

Zonweringen op scholen

Zonweringen op scholen

Hoe prettig we de zon ook vinden, sommige momenten kan de zon voor wat vervelende situaties zorgen. Bijvoorbeeld scholen en kantoren kunnen veel overlast ervaren als de zon in de kantoorruimte of het klaslokaal schijnt. Het zorgt ervoor dat schermen soms niet meer goed te lezen zijn of dat de temperaturen in de lokalen en kantoren zo hard stijgen dat het niet prettig meer is. Gelukkig is daar een oplossing voor: zonwering! Met de juiste zonwering en raamdecoratie zorgt de zon niet langer voor problemen. In dit artikel worden een aantal zaken beschreven waar je rekening mee moet houden bij het aanschaffen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zonwering

Minder administratie door nieuwe wet over persoonsgegevens in het onderwijs

Minder administratie door nieuwe wet over persoonsgegevens in het onderwijs

Ministers Slob en Van Engelshoven (Onderwijs) maken één nieuwe wet over de gegevens van leerlingen, zodat de regels over privacy niet meer versnipperd in tien wetten staan. Daardoor wordt voor leerlingen, studenten en ouders duidelijker welke gegevens over hen worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Ook krijgen scholen en instellingen minder administratieve lasten. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de nieuwe wet. Voor scholen worden drie administratieve handelingen makkelijker. Zo kunnen leerlingen voortaan digitaal worden uitgeschreven. Dat zorgt ervoor dat de tot......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy

Stel democratie centraal in het burgerschapsonderwijs

Stel democratie centraal in het burgerschapsonderwijs

De Onderwijsraad deelt de ambitie van minister Slob om de doelstelling en uitgangspunten van het burgerschapsonderwijs te verduidelijken. Het wetsvoorstel maakt volgens de raad nu echter onvoldoende duidelijk wat onder burgerschap wordt verstaan en wat van scholen wordt verwacht. Er is verdere aanscherping nodig. De raad komt met de suggestie voor een andere wettekst waarin democratie de kern vormt van de burgerschapsopdracht. Dit staat in een advies dat de raad vandaag uitbrengt in reactie op een wetsvoorstel van de minister. Scholen hebben de opdracht leerlingen goed burgerschapsonderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Burgerschap

Onderwijsinstellingen onvoldoende beveiligd tegen hackers

Onderwijsinstellingen onvoldoende beveiligd tegen hackers

Een derde van de onderwijsinstellingen kan volgens personeel privacy van leerling niet garanderen Bijna de helft (45,9%) van de onderwijsprofessionals vindt dat hun onderwijsinstelling onvoldoende beveiligd is tegen hackers. Ook geeft een derde (33,7%) van hen aan dat de onderwijsinstelling waar zij voor werken de online privacy van haar leerlingen niet kan garanderen. Dit blijkt uit onderzoek van SLBdiensten onder 303 onderwijsprofessionals. “Het is zorgwekkend dat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: ICT

Een baan vinden in het speciaal onderwijs: 3 praktische tips

Een baan vinden in het speciaal onderwijs: 3 praktische tips

Wilt u dolgraag werken in het speciaal onderwijs? Dan moet u iets anders te werk gaan bij het zoeken naar leuke vacatures. Ook het solliciteren naar een baan in het speciaal onderwijs gaat iets anders dan u wellicht gewend bent. Wij helpen u graag een leuke baan te vinden in de sector waar u zo graag wil werken. Dit doen we door drie praktische tips te geven voor het vinden van een baan in het speciaal onderwijs. Tip 1: maak een eisenlijstje voor uw nieuwe baan Er zijn......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsvacatures

Onderwijsbegroting 2019: Door op ingeslagen weg

Onderwijsbegroting 2019: Door op ingeslagen weg

Met zijn begroting voor 2019 bevestigt het kabinet de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs, onder meer in het regeerakkoord. Met dank aan de toegezegde werkdrukmiddelen en extra geld voor salarissen heeft de sector inmiddels eerste belangrijke stappen kunnen zetten om het lerarentekort te lijf gegaan. Het kabinet presenteerde de begroting vanmiddag, op Prinsjesdag. ‘Nijpend’, noemde koning Willem-Alexander het lerarentekort in de Troonrede. Hij benadrukte daarbij dat dit om ‘actie en samenwerking vraagt van alle partijen in het onderwijs’. Iets wat de PO-Raad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsbegroting

Investeringen in onderwijs worden zichtbaar in 2019

Investeringen in onderwijs worden zichtbaar in 2019

De kabinetsinvesteringen in onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) worden dit jaar zichtbaar in de begroting. Het gaat voor onderwijs in 2019 om 831 miljoen extra, waarvan 646 miljoen euro voor het primair onderwijs. Dat betekent meer salaris en minder werkdruk voor leraren en een investering in onderwijskwaliteit. Investeren in de toekomst van Nederland begint met investeren in onderwijs. Daarnaast steekt het kabinet 150 miljoen euro extra in cultuur en erfgoed, en komt er 248 miljoen euro extra bij voor wetenschappelijk onderzoek. Deze bedragen maken deel uit van 1,9 miljard euro die het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Investeringen

Onderwijsraad publiceert Werkprogramma 2019

Onderwijsraad publiceert Werkprogramma 2019

De Onderwijsraad heeft vandaag zijn werkprogramma voor 2019 gepubliceerd. Het werkprogramma 2019 sluit aan bij de Meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In het werkprogramma 2019 kondigt de raad de volgende adviesonderwerpen aan: Lezen en leesbevordering (i.s.m. Raad voor Cultuur), Verschillen tussen jongen en meisjes in het onderwijs, De rol van onderwijsbesturen, De educatieve infrastructuur, De vrijheid van onderwijs, Passend onderwijs en een aantal wetgevingsadviezen. Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW en met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkprogramma

Kinderen door langdurig pesten vrijgesteld van leerplicht

Kinderen door langdurig pesten vrijgesteld van leerplicht

Kinderen en jongeren krijgen steeds vaker een vrijstelling van de leerplicht en hoeven daarom niet meer naar school. Uit onderzoek van De Monitor (KRO-NCRV) blijkt dat ook veel gezonde en intelligente kinderen thuis zitten met een ontheffing van de leerplicht, soms zelfs voor de hele duur van de leerplicht. Bijvoorbeeld kinderen die hoogbegaafd zijn en door langdurig pesten een schooltrauma hebben opgelopen. De vrijstelling – artikel 5.a van de leerplichtwet - is eigenlijk bedoeld voor leerlingen met zware lichamelijke en psychische beperkingen. Sinds 2013 steeg het aantal vrijstellingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Daredevils Method

Daredevils Method

My name is Dale Newman, born in London, England but I’ve been living in The Netherlands for the last 28 years. After a long technical education and career, I found my way into the education system. I work at Gymnasium Felisenum which is where shortly, I’ll be giving fear of failure training. That’s how I got to know Pia Crul who has her own fear of failure training method called Daredevils. I’m very enthusiastic about her method. It enables me to stitch all the (sometimes missing) pieces together to offer a complete, structured and compact course that pupils really do understand. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Daredevils | Zelfvertrouwen

Pesten op school neemt verder af

Pesten op school neemt verder af

Het aantal kinderen dat wordt gepest, is wederom afgenomen. Dat schrijft minister Slob (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer. Volgens Slob is het goed nieuws voor de tienduizenden kinderen die nu niet meer met een steen in hun maag naar school gaan, maar blijft aandacht voor pesten nog altijd hard nodig. Daarom trapt hij later vandaag ook de Week tegen Pesten af. In het primair onderwijs is het gelukt om de daling van het pesten vast te houden ten opzichte van twee jaar geleden. Net als in 2016 gaf 10 procent van de kinderen aan 1 keer per maand of vaker te worden gepest. In 2014 was dat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Zo maak je een perfecte CV als docent

Zo maak je een perfecte CV als docent

Ook als docent kan je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten met een perfecte cv. Hierbij speelt lang niet alleen de ervaring een rol, maar ook de indeling en de opmaak ervan. Er zijn dan ook een aantal aandachtspunten die maar al te vaak vergeten worden. Natuurlijk blijven de algemene regels gelden, maar toch zijn er ook voor docenten een aantal specifieke richtlijnen met betrekking tot de opmaak en de invulling van het cv. We focussen voornamelijk op die bijzondere kenmerken die een gewone cv tot een perfecte cv voor docenten omtoveren. Klassieke tips In de eerste plaats......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CV

Collectieve zorgverzekeringen voor docenten

Collectieve zorgverzekeringen voor docenten

Als docent kunt u ervoor kiezen een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Maar wat houdt collectieve zorg precies in en waarom zou u een collectieve zorgverzekering afsluiten? Dat leest u in dit artikel. Door onderstaande informatie door te lezen, komt u er vanzelf achter of de collectieve zorgverzekering wel of niet bij u past. De collectieve zorgverzekering: een korte introductie De collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die u met een groep mensen ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zorgverzekering

Studeren een kostbare aangelegenheid

Studeren een kostbare aangelegenheid

Het op voorhand becijferen van de kosten van een studie is vrijwel onmogelijk. Dit hangt van veel verschillende factoren af zoals de studielocatie, het niveau en de studierichting. Wordt er in het buitenland gestudeerd of volgt de leerling een internationale studie dan zijn de kosten heel anders opgebouwd dan bijvoorbeeld bij een rechtenstudie in Nederland. De kosten schelen ook aanzienlijk als de student op kamers gaat wonen en meer zelfvoorzienend is dan dat er vanuit het ouderlijk huis wordt gestudeerd. Nibud Het Nibud heeft op haar site informatie gepubliceerd over de kosten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studiekosten

Vereenvoudiging doorstroom van vmbo naar havo

Vereenvoudiging doorstroom van vmbo naar havo

De doorstroom van het vmbo naar het havo wordt vereenvoudigd. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dat regelt dat leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg niet geweigerd mogen worden op het havo, mits zij voldoen aan landelijk te bepalen voorwaarden, zoals het succesvol eindexamen afleggen in een extra vak in het vmbo. Met het wetsvoorstel wordt voor alle leerlingen een gelijke kans op doorstroom bevorderd. Nu stellen scholen zelf vaak aanvullende eisen. Die eisen kunnen per school verschillen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Doorstroom

Basisscholen gaan voor gouden sterren met Wecycle-inzamelactie

Basisscholen gaan voor gouden sterren met Wecycle-inzamelactie

225 basisscholen gaan voor gouden sterren met een duurzame inzamelactie. Tot half november zamelen zij afgedankte kleine elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning en een Wecycle Recycle Certificaat met zoveel mogelijk gouden sterren. De inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle, die tevens een bedrag doneert aan Stichting Jarige Job. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte kleine elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). De inzamelactie heeft een educatief karakter: de scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Wecycle

Laat leerlingen twee keer per dag een half uur sporten en bewegen

Laat leerlingen twee keer per dag een half uur sporten en bewegen

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Sporten en bewegen kunnen beter worden ingezet om het onderwijs zelf te dienen. De raden pleiten voor het werken met zogenaamde beweegteams, waarvan naast vakleerkrachten ook buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer regie nemen op dit onderwerp. Dat staat in het gezamenlijke advies ‘Plezier......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sporten

Lesmateriaal kopen met je creditcard: een slim idee!

Lesmateriaal kopen met je creditcard: een slim idee!

Als docent doe je hard je best om je lessen zo actueel en interessant mogelijk te maken. Hiervoor heb je lesmateriaal nodig. En koop je boeken of andere producten om zelf bij te blijven. Een manier om deze producten te betalen is het gebruiken van een creditcard. Dit kan heel handig zijn om meerdere redenen. In dit artikel vertellen we meer over het (verstandig) gebruiken van een creditcard en de voordelen hiervan. Speciale creditcards voor studenten? Voor studenten zijn er speciale kaarten gemaakt. Deze kaarten hebben vaak meer limieten. Dit is ervoor om de student te beschermen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Creditcard

Schoolleiders slaan alarm op 12 september

Schoolleiders slaan alarm op 12 september

Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning in de huidige cao-afspraken. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk. De AVS roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die vanaf 12 september start. Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in Nederland om ’s ochtends om 9......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Salaris

Groot deel examenleerlingen VMBO Maastricht geslaagd

Groot deel examenleerlingen VMBO Maastricht geslaagd

Een groot deel van de examenleerlingen van VMBO Maastricht is geslaagd. Voor een deel van de leerlingen ligt later dit jaar nog een herkansing in het verschiet. Dat schrijft minister Slob (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag kregen 243 leerlingen bericht van de school dat ze hun diploma kunnen komen ophalen. Vorige week maakten 250 leerlingen hersteltoetsen. In totaal zijn van 353 eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht nu 285 leerlingen geslaagd. 20 leerlingen waren eerder gezakt vanwege hun cijfers voor het centraal examen. De school gaat de komende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Van Engelshoven stelt paal en perk aan bindend studieadvies

Van Engelshoven stelt paal en perk aan bindend studieadvies

Er komt een bovengrens aan het aantal studiepunten dat een student in zijn eerste jaar moet halen om zijn studie te mogen vervolgen. Het zogeheten bindend studieadvies (bsa) mag voortaan nog maximaal 40 studiepunten bedragen, twee derde van het totaal aantal punten dat een student in het eerste jaar kan halen. Tot dusver was het aan de instellingen om een eigen bsa-norm vast te stellen en lag deze in bijna alle gevallen boven de 40 studiepunten. Daar brengt minister Van Engelshoven (Onderwijs) verandering in. Dat kondigt zij vandaag aan in haar toespraak tijdens de opening van het academisch jaar aan Tilburg......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studieadvies